Tez No İndirme Tez Künye Durumu
638683
Post-television era in Turkey: An analysis of local TV series genres by streaming services / Türkiye'de post-televizyon çağı: Dijital platformlarca üretilen yerli dizi türlerinin analizi
Yazar:NİSA GÜLENER YILDIRIM
Danışman: PROF. DR. NİLAY ULUSOY
Yer Bilgisi: Bahçeşehir Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sinema ve Medya Araştırmaları Bilim Dalı
Konu:Radyo-Televizyon = Radio and Television ; İletişim Bilimleri = Communication Sciences
Dizin:Dijital platformlar = Digital platforms ; Dizi film = Serial film ; Diziler = Serials ; Sayısal televizyon = Digital television ; Televizyon = Television ; Televizyon dizileri = Television serials ; Televizyon kanalları = Television channels ; Video filmleri = Video films ; İnternet protokulü televizyonu = Internet protocol television
Onaylandı
Doktora
İngilizce
2020
251 s.
Post-televizyon çağında, Netflix, Hulu ve Amazon Prime Video gibi talebe bağlı video dijital platformlarının artmasıyla birlikte, televizyon içeriğinin tüketim şekli tüm dünyada değişmiştir. Önceden belirlenmiş / planlanmış içeriğe dayalı yayın yapan geleneksel televizyon, kitlesel eğlence konusundaki hakimiyetine devam ediyor olsa da popülaritesini kaybetmektedir. Televizyonun geleceği hakkında tartışmalar devam ederken, bu dönüşüm süreci, Türkiye'deki televizyon endüstrisini de etkilemiş ve 2016 yılında Netflix TR ile birlikte iki yerli dijital platform olan Blu TV ve Puhu TV'nin kuruluşuna neden olmuştur. Türkiye'de seyircinin ayrışması konusundan esinlenilen bu tez, yeni platformlarca üretilen yerli dizilerin türlerini analiz ederek bu dizilerin televizyon dizilerinden farklarını keşfetmeyi amaçlamaktadır. Tez, geleneksel televizyonu içeriğini terk eden eden seyirciye ulaşmayı hedefleyen olan bu platformların, Türk televizyon kanallarının son dönemde özellikle kaçındığı suç dramaları ve fantastik dramalar gibi bazı türleri tercih ettiği sonucuna varmaktadır. Ayrıca vaka incelemesi için seçilmiş olan altı dizinin toplumsal bağlamda benzer bir karamsarlığı paylaştığı görülmüş, buna neden olanın ise 'kötü'ye sınırsız güç atfedilerek toplum üyelerinin her birinin az ya da çok kurban olarak temsil edilmesi ve statükonun değişmezliğine vurgu yapılarak bireye verilen özgürlüğün bedenle sınırlandırılması olduğunu belirlenmiştir. Bu nedenle geleneksel televizyonların kısıtlamalarından bağımsız olmalarına rağmen, bu anlatıların yine muhafazakâr olduğu söylenebilir. Ayrıca işlevsiz hukuk sisteminin normalleştirmeleri ve iyileşme beklentisini nötralize etmeleri nedeniyle eleştirilebilirler. Son olarak tez, televizyonun kabuk değiştirmekte olduğu son dönemde, dijital platformlarının içerikte çeşitliliğe olan talebi yerine getirdiğini, ancak yeni olarak sunulan anlatıların mevcut olanı yeniden üretmenin ötesine geçemediğini savunmaktadır.
With the rise of streaming services such as Netflix, Hulu, and Amazon Prime Video, the way of consumption of television series has changed throughout the world in the post-television era. Even though broadcast television is still the dominant medium for mass entertainment, pre-determined / scheduled content has been losing its popularity. As the discussions on the future of television continue, this transformation process has also affected the television industry in Turkey and resulted in the foundation of two Turkish streaming services: Blu TV and Puhu TV, alongside the arrival of Netflix TR in 2016. Inspired by the fragmentation of audience in Turkey, the thesis analyses the genres of local TV series produced by streaming services in order to discover their differences from traditional television series, and concludes that some specific drama genres like crime or fantasy dramas which are excluded by Turkish television channels lately are primarily preferred to attract the audience who abandoned broadcast television. In addition, all six of the series studied as cases share a common pessimism in social context which is created by representing the evil as omnipotent and all members of the society as more or less victims, as well as depicting the status quo as unchangeable, and limiting the freedom of individuals with their own body. As a result, what they offer is again conservative, despite being freed from the constraints of traditional television. On the other hand, they can be criticized for normalizing dysfunctional legal system and neutralizing the prospect for improvement. Finally, the thesis argues that in the recent era, while television is changing its shell, streaming services fulfill the demand on diverse content by offering series in different genres, however, their narratives that are promoted as new, cannot go beyond reproducing already existing ones.