Tez No İndirme Tez Künye Durumu
223656
Mevcut betonarme binaların deprem performanslarının belirlenmesinde doğrusal olmayan yöntemlerin karşılaştırılması üzerine sayısal bir inceleme / A numerical study on seismic performance evaluation of existing reinforced concrete buildings by non-linear methods of 2007 Turkish seismic code
Yazar:CAN ÇETİN
Danışman: PROF.DR. ERKAN ÖZER
Yer Bilgisi: İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı / Yapı Mühendisliği Bilim Dalı
Konu:Deprem Mühendisliği = Earthquake Engineering ; İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2007
175 s.
Bu çalışmada, 2007 Türk Deprem Yönetmeliği'nde mevcut veya güçlendirilmiş binaların deprem performanslarının belirlenmesi amacıyla önerilen doğrusal elastik olmayan değerlendirme yöntemlerinden Artımsal Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi ve Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi'nin karşılaştırılmasına yönelik olarak, bir parametrik sayısal inceleme gerçekleştirilmiş ve elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir. Sayısal incelemelere esas oluşturan taşıyıcı sistem modelleri 1975 Türk Deprem Yönetmeliği'ne göre tasarımları yapılmış ve bunların beton dayanımı ve sargı etkisi açısından alternatifleri oluşturulmuştur. Sonuç olarak 2007 Türk Deprem Yönetmeliği'nde önerilen doğrusal elastik olmayan yöntemlerden Artımsal Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi ve Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi ile belirlenen kesit hasar bölgeleri ve bina tepe yerdeğiştirmeleri, gözönüne alınan tüm taşıyıcı sistem modellerinde büyük oranda birbirine yakın sonuçlar verdiği saptanmıştır. Anahtar Kelimeler: Statik İtme Analizi, Zaman Tanım Alanında Doğrusal Olmayan Analiz , Performansa Dayalı Değerlendirme, Sargı Etkisi
In this thesis, a parametric earthquake performance evaluation study is performed, using the non-linear pushover and non-linear time history methods proposed by the 2007 Turkish Seismic Code and the numerical results obtained by these two methods are compared and discussed. For this purpose sample framed structures, six to ten stories high, are designed by the provisions of 1975 Turkish Seismic Code and alternative systems are created considering poor confinement and low concrete strength. The numerical results obtained by this study indicate that the nonlinear pushover and time history methods proposed by the 2007 Turkish Seismic Code exhibit similar results especially in terms of cross-sectional damage levels and roof displacements for all considered structural models. Keywords: Pushover Analysis, Nonlinear Time History Analysis, Earthquake Performance Evaluation, Confinement.