Tez No İndirme Tez Künye Durumu
643274
Türcülük ve medya: Türkiye'de türcü gazetecilik pratikleri / Speciesism and media: Speciesist journalism practices in Turkey
Yazar:ALİCAN ERALP
Danışman: DOÇ. DR. TOLGA ÇEVİKEL
Yer Bilgisi: Galatasaray Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Radyo Televizyon ve Sinema Ana Bilim Dalı
Konu:Gazetecilik = Journalism ; Radyo-Televizyon = Radio and Television ; İletişim Bilimleri = Communication Sciences
Dizin:Ayrımcılık = Discrimination ; Gazetecilik = Journalism ; Gazeteler = Newspapers ; Medya = Media ; Türcülük = Speciesism
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2020
255 s.
Bu çalışma, Türkiye'deki gazetelerin türe dayalı ayrımcılığı (türcülüğü) hangi yollarla beslediğini inceleme altına almaktadır. Amaç, kendine dair temsillere müdahale şansı olmayan dezavantajlı bir gruba yönelik ayrımcılığın haber aracılığıyla nasıl üretildiğini/sürdürüldüğünü saptamaktır. Araştırma, Eleştirel Hayvan ve Medya Çalışmaları disiplinini takip etmektedir ve medya teorilerinin, gazeteciliğin etik kodlarının sadece insanlar için geçerli olmadığı iddiasını paylaşmaktadır. Bu doğrultuda, Türkiye'deki türcü gazetecilik pratiklerini tespit edebilmek için Türkçe haber yayınlayan altı internet gazetesi seçilmiş ve Ağustos 2019-Ocak 2020 ayları içerisinde servis ettikleri hayvan haberleri incelenmiştir. Türcülükle ilişkilendirilen hayvan haberlerine eleştirel söylem analizi uygulanarak haberin çerçevesinde ön plana çıkan ya da söylem yoluyla silikleştirilen hatta kimi zaman da hiç yer almayan unsurların ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Analizin sonucunda 13 ayrı hayvan temsili altında 23 türcü gazetecilik pratiği saptanmıştır. Ayrıca temsillerden bağımsız biçimde, haberlerin genel değerlendirilmesiyle erişilen, haberin diline, tarafsızlığa ve hayvanların siyasi malzeme olarak kullanılmasına ilişkin ortak sorunlara yer verilmiştir.
This study investigates the ways how Turkish journalism reinforces species-based discrimination (speciesism). The aim is to determine how the discrimination against a disadvantaged group, who does not have any chance to respond to their own representation, is reproduced and maintained through the news. This study follows the disciplinary approaches in Critical Animal and Media Studies and shares the argument that media theories and the code of journalism ethics do not apply to humans only. For the research, six online Turkish newspapers were chosen and animal news they published between August 2019 and January 2020 were examined in order to determine the speciesist journalism practices in Turkey. It is aimed at explaining speciesist journalism by applying critical discourse analysis to animal news that is associated with speciesism, depicting the elements that are highlighted within the framework of news stories or greyed out and sometimes even left out through discourse. As a result of the analysis, 23 speciesist journalism practices were identified under 13 different animal representations. In addition, as a result of overall evaluation of the news, common issues are addressed under "Other Findings", including the language used in the news, objectivity, and the use of animals as a political tool.