Tez No İndirme Tez Künye Durumu
268257
A fuzzy linguistic decision model approach for selecting the optimum promotion mix for digital products with genetic algorithms / Dijital ürünlerde optimum promosyon karmasını seçmek için genetik algoritmaları ile fuzzy linguistik karar verme modeli yaklaşımı
Yazar:MUSTAFA MURAT GÜN
Danışman: DOÇ. DR. VEYSİ İŞLER
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Konu:Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control
Dizin:Bulanık kümeler = Fuzzy sets ; Dilbilim = Linguistics ; Genetik algoritma tekniği = Genetic algorithm technique ; Tutundurma = Promotion
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2010
120 s.
Promosyon, pazarlama stratejilerini oluştururken kullanılan dört temel pazarlama karmasından biridir (diğerleri ürün, fiyat ve dağıtım). Promosyon, şirketlerin ürünlerini satın almaya ikna etmek amacıyla müşterileriyle kurdukları her türlü iletişim yöntemini içerir. Promosyon karması da bu amaca ulaşmak için reklam, kişisel satış, halkla ilişkiler, satış promosyonları ve diğer farklı yol ve yöntemleri kullanır. Promosyon karmasının optimal karışımını seçmek pazarlama yöneticilerinin oldukça zor ve kritik bir görevleri olup geçerli sabit bir formülü de yoktur. Dijitalleşmenin oldukça hızlandığı günümüzde şirketler daha fazla dijital ürün üretmeye başlamıştır. Dijital ürünlerin yapısından kaynaklanan, elle tutulamama gibi, özelliklerinden dolayı promosyon karmasını oluşturmak çok daha zorlayıcı olmaktadır. Tezimde, önce dijital ürünlerin sınıflandırıldığı bir çerçeve önerisinde bulundum. Ardından bu ürünlerde optimum promosyon karmasını seçmek için uygun genetik algoritmaların kullanıldığı fuzzy linguistik karar verme modeli yaklaşımı kullandım. Optimizasyon ile şirket hedeflerini gerçekleştirmeyi, dijital ürün üreticilerine tatminkar pazarlama performansı sağlamayı ve belirlenen bütçenin en etkin şekilde kullanılmasını hedeflemektedir. Geliştirilen model gerçek bir örnek üzerinde denenmiş ve tatminkar sonuçlar elde edilmiştir.
Promotion is one of the four major marketing elements of the marketing mix (others are product, price and place) in implementing marketing strategy. Promotion is dealing with the ways a company communicates with its customers to persuade them to buy the product. Promotion mix covers all the different ways a company choose to communicate with its customers such as advertising, personnel selling, PR, sales promotion and others. Selecting the optimal blend of the promotion mix is a tough and critical issue for marketers and does not have a fix operative formula. The fast pace of improvements in digitization in this era led companies produce digital products. Due to their inherent characteristic of digital products, such as intangibility, promotion mix selection is a more challenging issue. In my thesis study, I proposed a framework in classifying the digital products and then apply a fuzzy linguistic decision model approach with appropriate genetic algorithms to reach an optimum promotion mix set for digital products. Optimization is targeting to justify the objectives of the company, provide a satisfying marketing performance for the companies of digital product producers and utilize their budget effectively. The proposed model is implemented on an empirical case and produced satisfactory results.