Tez No İndirme Tez Künye Durumu
486147
Aesthetics of genre-appropriate reverb / Müzik türüne uygun reverb estetiği
Yazar:HÜSEYİN KARADENİZ
Danışman: DOÇ. DR. CAN KARADOĞAN
Yer Bilgisi: İstanbul Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Müzik Ana Bilim Dalı
Konu:Müzik = Music
Dizin:Estetik = Aesthetics ; Klasik müzik = Classical music ; Müzik = Music ; Müzik teknolojisi = Music technology ; Müziksel işitme = Musical hearing ; Reverb = Reverb ; Rock müzik = Rock music ; Ses = Voice ; Ses olayları = Sound events ; Yankı = Echo
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2017
137 s.
Ilk bölümde reverb ile ilgili tanımlar ve terimlerin açıklanmasına çalışıldı. Reverb hakkında kısa bir tarihçe anlatıldı ve reverb türleri açıklandı. İkinci bölümde dijital reverb üniteleriyle ilgili temel kavramlar verildi. Üçüncü bölüm reverb estetiğinden oluşmaktadır. Dördüncü bölümde toplamda elli beş kişi olan üç ayrı katılımcı grubundan bilgiler toplanmaya çalışıldı. Bu çalışmanın son bölümde, belirgin cevapları olan sorular ve bunların olası nedenleri ele alındı. Ek olarak, daha güvenilir sonuçlar alabilmek adına, gelecek araştırmalar için tavsiyeler verildi.
The first stage tried to explain the terms about reverberation. A brief history of reverb is given and types of reverbs are explained. The second stage covered basic concepts of digital reverberation units. The third stage consisted of the aesthetics of reverb. The fourth stage of this work tried to collect data from three different groups of participants who are fifty-five people in total. The conclusion of this work presents analysis of the questions, which have distinctive results, and their possible reasons. In addition, to be able to get more reliable results, suggestions for future research are given.