Tez No İndirme Tez Künye Durumu
190090
İslam Hukukunda illet tespit yöntemleri (Ta`lil) / Methods of cause determination Islamic Law
Yazar:ABDURRAHMAN CANDAN
Danışman: PROF. DR. MUSTAFA UZUNPOSTALCI
Yer Bilgisi: Selçuk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı
Konu:Din = Religion
Dizin:
Onaylandı
Doktora
Türkçe
2005
275 s.