Tez No İndirme Tez Künye Durumu
218577
Abdülmelik b. Habib Ve Kitâbu Edebi'n- Nisâ isimli eseri / Abdulmalik b. Habib ve his book called Kitâbu Edebi'n-Nisâ
Yazar:SEVİM ÇINAR ARSLAN
Danışman: DOÇ. DR. BÜNYAMİN ERUL
Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı / Hadis Bilim Dalı
Konu:Din = Religion
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2006
110 s.
İmam Malik'in Muvatta yorumu ili ilgili yazdığı Kitabu'l- Vadıha fi's- Sünen ve'l- Fıkh isimli eseri ile tanınan Abdülmelik b. Habib H. 3. asrın ilk döneminde Endülüs'te yaşamış bir alimdir.Birçok ilmin Endülüs'e getirilmesinde katkısı çoktur. Birçok sahada eser vermiş ; çok sayıda eser sahibidir. Hadis ilminin Endülüs'e getirilmesinde ilklerden sayılabilir. Hadis ilminde bilgisi azdır. Kitabu Edebi'n-Nisâ kadınlarla ilgili hadislerin toplandığı ilk eser olarak gözükmektedir. Bu eserinde kadın erkek ve aile ile ilgili hadisleri kendi mezhep görüşleri dahilinde seçerek Endülüs'te bu konuda eğitici ve bilgilendirmeyi amaç edinmiştir.
ABDÜLMELİK B. HABİB well -known by his work called Kitabu'l- Vadıha Fi's-Sünen ve'l-Fıkh written for the purpose of explanation of Malik's magnificent work el-Muvatta, is one of the ıslamic scientist who lived in Andalusia in the first half of the third century of islam . He is a prolific scholar who has many works on a lotof topics. We can mention this point as an important aspect of this person. His work are mainly about ıslamic jurisprudence and asceticism. (zuhd)