Tez No İndirme Tez Künye Durumu
238570
Exploring interest evoked by product appearance / Ürün dış görünüşlerinin uyandırdığı ilgi duygusunun incelenmesi
Yazar:AYBİKE TAMER
Danışman: DOÇ. DR. ÇİĞDEM ERBUĞ
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü / Endüstri Ürünleri Tasarımı Ana Bilim Dalı
Konu:Endüstri Ürünleri Tasarımı = Industrial Design
Dizin:İlgi = Interest
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2008
126 s.
İlgi, uyarıcı bir unsura yönelik araştırma amaçlı psikolojik bir kavram olarak tanımlanabilir. Ürün dış görünüşü de kullanıcıların ürün hakkındaki ilk izlenimlerini belirleyen ve dolayısıyla onların ürünlere karşı psikolojik ve davranışsal tepkilerinde çok etkili bir özelliktir. Bu çalışmada ürün dış görünüşü tarafından uyandırılan ilgi duygusu, ürünlerin görsel kaliteleriyle ilişkilendirilen ilgi çekicilik kavramına vurgu yapılarak araştırılmıştır. Bu tez, literatürde geçen tartışmalar ve ampirik bir araştırma içermektedir.
Interest is a psychological construct characterized by an explorative tendency towards a stimulus. Product appearance, on the other hand, is an important aspect determining the first impression about products and highly influential on users? psychological and behavioral responses, accordingly. In this study, interest evoked by product appearance is explored with an emphasis on visual qualities of products associated with interestingness. This thesis involves arguments from literature and an empirical study.