Tez No İndirme Tez Künye Durumu
269563
A comparative study on the nonlinear behavior of chevron and suspended zipper braced steel frames / Ters-V ve asılı fermuar çaprazlı çelik çerçevelerin doğrusal olmayan davranışı üzerine kıyaslamalı bir çalışma
Yazar:AHMET YİĞİT ÖZÇELİK
Danışman: YRD. DOÇ. DR. AFŞİN SARITAŞ
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Bölümü
Konu:İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering
Dizin:Doğrusal olmayan analiz = Nonlinear analysis ; Modelleme = Modelling ; Çelik-metal = Steel-metal
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2010
140 s.
Ters-V çaprazlı çelik çerçevelerde, çaprazların burkulması sonrasında ortaya çıkan düşey kuvvetlerin sistem içinde yeniden dağıtılabilmesi için derin kesitli kirişlere ihtiyaç duyulur. Bu sorunun giderilmesi için ikinci kat ve en üst kat kirişleri arasına düşey fermuar çubuk elemanların eklendiği yeni bir çapraz modeli önerilmiştir. Şiddetli yer hareketleri altında alt kat çaprazlarının burkulması sonucu ortaya çıkan düşey yük, fermuar çubuk elemanları vasıtasıyla üst kat çaprazlarına taşınır. Böylelikle, bütün katlardaki çaprazların peş peşe burkulması sağlanarak elastik olmayan davranışın tek katta toplanması engellenir. Son olarak, fermuar mekanizmasının bütün yükseklik boyunca gerçekleşmemesi ve göçmenin engellenmesi için, en üst iki kat arasına her durumda elastik kalacak bir makas sistemi yerleştirilerek sistem iyileştirilmiştir. Bu çalışmada, ters-v ve asılı fermuar çerçevelerin performansını degerlendirmek için iki aşamalı nümerik bir çalışma yapılmıştır. Çalışmanın ilk aşamasının amacı, farklı dönme yay rijitliği ve eğrilik değerlerinin performansta yarattığı değişiklikleri gözlemlemektir. Dönme yayları, bağlantı levhasının etkisini temsil etmesi için çaprazların iki uç düğüm noktasına eklenmiştir. Çaprazların orta uzunluğuna burkulma davranışını sağlayabilmek için bir miktar eğrilik verilmiştir. Çalışmanın ikinci aşamasının amacı, ters-v ve asılı fermuar çerçevenin davranışlarını kıyaslamaktır. Bu amaçla, 3, 9 ve 20 katlı binalar her iki çapraz yapılar için tasarlanmıştır ve bu tasarlanan binalar statik ve dinamik yükler altında analiz edilmiştir.
Chevron braced steel frames require large beams to redistribute the unbalanced vertical forces exerted on the beams after brace buckling. A new frame configuration similar to chevron brace was proposed in literature, where zipper columns were attached between mid-spans of the beams from second to top story. During severe ground motion, the unbalanced vertical forces caused by buckling of lower story braces are in this case redistributed to the upper story braces by these zipper columns. Consequently, all story braces buckle successively from first to top story brace instead of concentration of inelastic action in one story. This system has been improved recently by adding an elastic hat truss between the top two stories to prevent formation of a full zipper mechanism and to prevent collapse.Two-phase numerical study is undertaken in this study to evaluate the response of chevron and suspended zipper braced frames, where the objective of the first phase is to observe the change in the performance of the configurations for different sets of initial imperfection and rotational spring stiffness values. Rotational springs are added at the end nodes of the braces to represent the effects of gusset plates and initial imperfection is assigned to the mid-length of the braces to achieve proper buckling behavior. The objective of the second phase is to compare the response of chevron and suspended zipper brace frames. For this purpose, three, nine and twenty-story buildings are designed for both brace configurations. The designed buildings are analyzed under static and dynamic loadings.