Tez No İndirme Tez Künye Durumu
461695
2-8 yaş arası otizmli çocukların ebeveynlerinin istanbul ilindeki parklara ilişkin görüş ve önerileri / Evaluation of the views and suggestions of the parents with autistic chilldren aged between 2-8 about the parks in Istanbul
Yazar:FİGEN ALTINER
Danışman: PROF. DR. TEVFİK HAKAN ALTINÇEKİÇ ; YRD. DOÇ. DR. OKTAY SARI
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Peyzaj Mimarlığı Ana Bilim Dalı
Konu:Peyzaj Mimarlığı = Landscape Architecture
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2017
118 s.
İçinde bulunduğumuz zaman dilimi yüksek teknoloji çağı olarak nitelendirilmektedir. Her ne kadar bilim ve teknolojide ileri adımlar atılsa da günümüz, bireyselleşmiş ve yalnızlaşmış insan yaşamını da beraberinde getirmiştir. Sosyalleşmenin, birlikte zaman geçirme kavramının önemi gün geçtikçe artmaktadır. Bu sebeple parklar kent yaşamında insanların sadece eğlenebilecekleri, oyunlar oynayabilecekleri, spor yapabilecekleri alanlar değil aynı zamanda ailesi, arkadaşları, komşularıyla birlikte zaman geçirebilecekleri alanlar olarak da görülmektedir. Otizmli çocuklar açısından bakılırsa kaynaşma ve birlikte zaman geçirme kavramları normal bireylere oranla daha elzem bir noktadadır. Otizmi çocukların günlük yaşam becerilerini geliştirmek, akran kaynaşmasını sağlamak, aileleriyle ve sevdikleriyle birlikte eğlenceli, eğitici, yaratıcı ve doğa ile uyumlu ortamların sağlanmasında parklar önemli bir yerde durmaktadır. "2-8 Yaş Arası Otizmli Çocukların Ebeveynlerinin İstanbul İlindeki Parklara ilişkin Görüş ve Önerileri" adlı tez çalışmasında park tasarımlarında konu özelinde dikkat edilmesi gereken hususlara yardımcı olması amacıyla gerekli literatür araştırması yapılmış ve 15 ebeveynle 17 sorudan oluşan görüşmeler gerçekleşmiştir. Görüşmeler nitel araştırma tekniği kapsamında yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak yapılmış ve verilen yanıtlar betimsel analiz metoduyla değerlendirilmiştir. Analizler kapsamında konu özelinde değerlendirmeler yapılmış ve önerilerde bulunulmuştur.
The period of time we have been living currently is qualified as high technology age. Even though advanced steps are taken in science and technology, modern- day has brought human life individualized and got lonely along too. Importance of socialization, the term spending time together increases every passing day. Therefore, parks are regarded not only as places where people may entertain, play games, do exercise in city life but also the spaces in which they spend time with their family, friends, neighbours. When considered from the perspective of autistic children, the concepts cohesion and spending time together is at more indispensable point than normal individuals. Parks stand at important position for autistic children to develop daily life skills, ensure peer cohesion, provide entertaining, educative, creative and nature- friendly environments along with their family and beloved ones. In the thesis study titled "Opinions and Recommendations concerning Parks in Istanbul province of the Parents of Autistic Children at the age between 2-8", necessary literature review is made with the aim of lending assistance to the matters that attention is to be paid in specific to the subject for park designs and interviews consisting of 17 questions are realized with 15 parents. Interviews are actualized with use of semi-structured interview technique within the scope of qualitative research technique and the answers given are evaluated through descriptive analysis method. Evaluations are carried out and recommendations are given in specific to subject matter as a part of analyses.