Tez No İndirme Tez Künye Durumu
268495
A probabilistic conceptual design and sizing approach for a helicopter / Bir helikopter için probabilistik kavramsal tasarım ve boyutlandırma yaklaşımı
Yazar:SELİM SELVİ
Danışman: YRD. DOÇ. DR. İLKAY YAVRUCUK
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Havacılık ve Uzay Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Konu:Havacılık Mühendisliği = Aeronautical Engineering
Dizin:Helikopter = Helicopter
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2010
76 s.
Helikopter tasarımının karmaşık ve çok-disiplinli doğası gereği, kavramsal tasarım sürecindeki boyutlandırma çalışmasının müşteri memnuniyeti için başarım seviyesi büyük önem taşır. Böyle karmaşık bir sistemin çok-disiplinli analizi yoğun çalışma ve uzun zaman gerektirir. Tasarım için gereken bu sürenin kısaltılması için istatistiksel (olasılıksal) tasarım metodları kullanılabilir. Bu tez çalışmasında, Türkiye ihtiyaçlarına uygun bir helikopterin kavramsal boyutlandırılması, çok-disiplinli ve olasılıksal bir tasarım yaklaşımı ile yapıldı.
Due to its complex and multidisciplinary nature, the conceptual design phase of helicopters becomes critical in meeting customer satisfaction. Statistical (probabilistic) design methods can be employed to understand the design better and target a design with lower variability. In this thesis, a conceptual design and helicopter sizing methodology is developed and shown on a helicopter design for Turkey.