Tez No İndirme Tez Künye Durumu
498126
An examination of factors affecting e-retailer revisit intention: An experimental study on individual-related and relational causes / E-perakende ortamında yeniden ziyaret etme niyetini etkileyen faktörlerin incelenmesi: Bireysel ve ilişkisel nedenler üzerine deneysel bir çalışma
Yazar:NEŞENUR ALTINİĞNE
Danışman: DOÇ. DR. ELİF KARAOSMANOĞLU
Yer Bilgisi: İstanbul Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı / İşletme Bilim Dalı
Konu:İşletme = Business Administration
Dizin:Elektronik ticaret = Electronic commerce ; Haz = Enjoyment ; Perakende satış işletmeleri = Retail enterprises ; Perakende sektörü = Retail sector ; Perakendeciler = Retailers ; Tekrar gelme niyeti = Revisit intention ; Yeniden satın alma = Repurchase ; Ziyaretçi memnuniyeti = Visitor satisfaction ; Çevrimiçi alışveriş = Online shopping
Onaylandı
Doktora
İngilizce
2018
162 s.
Bir online alışveriş sitesinin görsel özellikleri elektronik perakendecilikte (e-perakende) başarıyı etkileyen önemli faktörlerden biridir. E-perakendede ürünlerin sergilendiği alışveriş sitesinin görsel karmaşıklığı, sürecin akıcılığı ve algılanan kontrol üzerinden tüketicinin alışverişten duyduğu hazzı ve dolayısıyla tüketicilerin yeniden satın alma ve ziyaret etme davranışlarını etkileyebilir. Üç aşamadan oluşan bu araştırmada, deneysel serim yöntemi kullanımış olup, çevrimiçi (online) alışveriş sitesinin görsel karmaşıklığı çok ve az olarak değişimlenmiş (manipülasyon) ve tüketicilerin verecekleri tekrar alışveriş etmek için siteyi ziyaret etme niyeti üzerindeki etkisi ölçülmüştür. Tezde aynı zamanda benlik kurgusu ve algılanan risk değişkenlerinin moderatör etkisi de incelenmiştir.
Visual appeal of a web site is an important consideration in the success of online retailing since enjoyment guides behavior. The visual complexity of a context in which e-retailer displays its products may affect its perceived enjoyment by influencing processing fluency and perceived control and in turn revisit intentions. By conducting 3 experimental design studies it is expected to provide evidence that individuals process an online atmosphere more fluently, thus increasing its enjoyment, when it is presented in a low rather than high complexity context. Furthermore, the moderating effects of self-construal and perceived risk are also explored.