Tez No İndirme Tez Künye Durumu
579842
Reasons for and frequency of English teachers' use of mother tongue in primary school foreign language classrooms / İlkokul yabancı dil sınıflarında İngilizce öğretmenlerinin ana dil kullanımının nedenleri ve sıklığı
Yazar:BURÇAK AYKUL
Danışman: DOÇ. DR. ESİM GÜRSOY
Yer Bilgisi: Bursa Uludağ Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Yabancı Diller Eğitimi Ana Bilim Dalı / İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Anadil = Mother tonque ; Yabancı dil = Foreign language ; Yabancı dil eğitimi = Foreign language education ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching ; Öğretmenler = Teachers ; İlkokullar = Primary schools ; İngilizce = English ; İngilizce dersi = English lessons
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2019
108 s.
Yabancı dil öğretilen bir sınıfta öğrenmenin çoğu öğretmen konuşması sayesinde gerçekleştirilir. İlkokulda gerçekleşen bir yabancı dil dersinde öğretmenin konuşmasıyla ilgili önemli faktörlerden biri öğrenciler için uygun olan dili seçmektir. Yabancı dil derslerinde hedef dilin kullanımının önemi ise yıllardır vurgulanmaktadır. Bu yüzden bu çalışma ilkokul İngilizce derslerinde anadilin kullanım sıklığını ve kullanım amaçlarını ortaya çıkarmayı hedeflemektedir. Aynı zamanda, bu çalışmanın dolaylı bir amacı ise ilkokul İngilizce öğretmenlerinin dil seçimleriyle ilgili tercihlerini gözden geçirmelerine ve kendilerini geliştirmek için yardımcı olmaktır. Muş ilindeki ilkokullarda çalışmakta olan beş öğretmen bu çalışmanın katılımcılarını oluşturmaktadır. Veri toplamak amacıyla veri çeşitleme yöntemi kullanılmış ve bu yöntem ders gözlemi, ses kaydı ve öğretmen röportajlarından oluşmuştur. Her bir öğretmen için üç tane ders saati gözlemlenmiş ve ses kaydı yapılmıştır. Ders gözlem süreci bittikten sonra her bir öğretmenle araştırmacı tarafından röportaj yapılmıştır. Veri içerik çözümlemesi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın bulguları İngilizce öğretmenlerinin ilkokul derslerinde ana dili çok fazla kullandığını ve öğrencilerin öğretmenden yeterince girdi alamadığını göstermiştir. Bu durumun sebebi öğretmenlerin çocuklara yabancı dil öğretiminde kullandığı geçersiz öğretim yöntemleri ile ilgili olabilir. Bu yüzden ilkokulda çalışmakta olan İngilizce öğretmenlerine öğretim yöntemlerini gözden geçirmeleri ve sınıfta anadili kullanmaktan olabildiğince kaçınmaları tavsiye edilmektedir.
Most of the learning in a foreign language classroom occurs via teacher talk. One of the important factors about teacher talk in a primary school language classroom is choosing the appropriate language for young learners. The significance of using the target language in a foreign language classroom has been emphasized over the years. Therefore, the study aimed to find out the frequency and functions of L1 in primary school EFL classrooms. Also, an indirect purpose of this study is to help primary school English teachers review their preferences of language choice and improve themselves. Five teachers who work in primary schools in Muş province were the participants of this study. Data triangulation was used to collect data and it included classroom observation, audio-recordings and teacher interviews. Each teacher was observed and audio recorded for three classroom hours. The teachers were interviewed by the researcher after the classroom observation process. The data was analyzed by using content analysis method. The results indicated that English teachers use L1 extensively in primary school classrooms and the learners could not get enough L2 input from the teachers. The reason for this situation might be related to teachers' invalid teaching methods in teaching foreign language to young learners. Therefore, English teachers who work in primary schools are advised to review their teaching methods and avoid using L1 in the classroom as much as possible.