Tez No İndirme Tez Künye Durumu
157506 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
9-11 yaş grubu çocuklarda faklı spor branşlarının seçilmiş fizyolojik ve fiziksel parametreler üzerine etkilerinin karşılaştırılması / Comparison of the effects of sports activities on selected physical and physiological parameters of 9-11 years old children
Yazar:ŞEBNEM AYDIN
Danışman: PROF.DR. GÜLFEM ERSÖZ
Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı
Konu:Spor = Sports
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2004
55 s.
ÖZET 9-11 Yaş Grubu Çocuklarda Farklı Spor Branşlarının, Seçilmiş Fizyolojik ve Fiziksel Parametreler Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması Bu araştırmanın amacı düzenli spor yapan ve yapmayan çocuklar arasındaki, bazı fiziksel ve fizyolojik parametreleri karşılaştırmaktır. Araştırmaya, 9-11 yaşları arasında, en az 2 yıldır, haftada 3 gün düzenli antrenman yapan, voleybol ve basketbol branşlarından 20 kız, 20 erkek öğrenci ile spor yapmayan 10 kız, 10 erkek öğrenci katılmıştır. Boy uzunluğu antropometrik boy ölçüm aracı, vücut ağırlığı ise baskül ile ölçülmüştür. Vücut Kitle İndeksi, boy ve kilo oran formülü (ağırlık kg/(boy)2 m) ile hesaplanmıştır. Vücut Yağ Yüzdesi, Skinfold Kaliper derialtı yağ ölçüm cihazı ile ölçülmüştür. Deneklerin aerobik kapasiteleri 20m. mekik koşu testi, esneklikleri otur-uzan testi, sıçrama kapasiteleri ise dikey sıçrama testi ile değerlendirilmiştir. Grupların ortalama değerleri arasında anlamlı bir fark olup olmadığı student t testi yöntemi ile, SPSS 11.5 istatistik programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Spor yapan ve yapmayan çocukların fiziksel özellikleri karşılaştırıldığında, gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmamıştır (p<0.05). 39Spor yapan ve yapmayan çocukların performans testleri karşılaştırıldığında, ölçüm sonuçları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0.05). Spor yapan ve yapmayan kız çocukların fiziksel özellikleri karşılaştırıldığında, gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmamıştır (p<0.05). Spor yapan ve yapmayan kız çocuklarının performans testleri karşılaştırıldığında, ölçüm sonuçları arasında, esneklik ve aerobik kapasite parametrelerinde anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0.05). Spor yapan ve yapmayan erkek çocukların fiziksel özellikleri karşılaştırıldığında, gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmamıştır (p<0.05). Spor yapan ve yapmayan erkek çocuklarının performans testleri karşılaştırıldığında, ölçüm sonuçları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0.05). Bu çalışmada elde edilen verilere göre, 9-11 yaş grubu çocuklarda, haftada en az 2 gün düzenli antrenman programının uygulanması, seçilen motor becerilerin (esneklik, sıçrama, aerobik kapasite) gelişimini olumlu olarak etkilemiştir. Anahtar Kelimeler: Çocuk, Fiziksel Uygunluk, Performans 40
SUMMARY Comparison of the Effects of Sports Activities on Selected Physical and Physiological Parameters of 9-11 Years Old Children The purpose of the present study was to compare the selected physical and physiological parameters in children who are physically activity and who are not. The age range of the subjects who play basketball and volleyball 3 times a week at least two years regularly, were between 9 and 1 1 years old. A total of 40 subjects (20 boys and 20 girls) were assigned as physically active group and a total of 20 subjects (10 boys and 10 girls) were measured as a control group. The anthropometric properties of the subjects (height and weight) were measured as centimeter and kilogram respectively. Body mass index were calculated by using (weight/height2) formula. Skinfold calipper was used to measure body fat percentage of the subjects. Further, aerobic capacity of the subjects was assessed by using Shuttle Run Test (20m). In addition, sit and reach test was used to quantify range of motion of the subjects. Finally, vertical jump test was conducted to record jumping capacity. In order to analyze the data of the study, SPSS 1 1.5 program was run. For statistical analyses between two groups, Independent T test procedures were performed with the averaged values of the dependent variables. 41The results of the study showed that there were no statistically significant differences between active children and sedentary children in terms of physical properties (p>.05). On the contrary, there were statistically significant differences between active children and sedentary children in terms of performance variables (p<05). Also, the results demonstrated that physical properties of the female subjects, who are physically active were not significantly different than sedentary female subjects (p>.05). However, performance variables (flexibility and aerobic capacity) were found statistically significant differences between female subjects (p<05). Moreover, the results demonstrated that physical properties of the male subjects, who are physically active were not significantly different than sedentary male subjects (p>.05). In contrast, performance variables were resulted in statistically significant differences between female subjects (p<05). In sum, the results of the study indicated that regular physical activity has positive effects on the subjects' flexibility, vertical jump and aerobic capacity. Key Words: Child, Fitness, Performance. 42