Tez No İndirme Tez Künye Durumu
94205 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
1773-1923 yılları arasında askeri okullarda yabancı dil öğretimi / Teaching English in military schools in the period 1773-1923
Yazar:NİHAL ÇELEBİOĞLU ÖZSARI
Danışman: Y.DOÇ.DR. ALEV BULUT
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Askeri okullar = Military schools ; Dil öğretimi = Language teaching ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching ; İngilizce = English
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2000
128 s.