Tez No İndirme Tez Künye Durumu
584224
An analysis of the opportunities to learn afforded by the tasks in a ninth grade Turkish mathematics textbook / Türkiye 9. sınıf matematik ders kitabındaki soruların sağladığı öğrenme fırsatlarının bir analizi
Yazar:İMREN BAYRAKTAR
Danışman: PROF. DR. AYHAN KÜRŞAT ERBAŞ ; DR. ÖĞR. ÜYESİ IŞIL İŞLER BAYKAL
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı
Konu:Matematik = Mathematics
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2019
131 s.
Bu çalışmanın amacı Türkiye'de 9. sınıf öğrencileri tarafından kullanılan bir matematik ders kitabındaki sayı ve nicelik konularında yer verilen soruların sağladığı öğrenme fırsatlarını araştırmaktır. Kitaptaki sorular analiz edilirken PISA 2012 Matematik Çerçevesi kullanılarak soruların bağlamsallaştırılması, soruları çözmek için gerekli süreç becerileri ve yeterlilik seviyeleri dikkate alınmıştır. Analiz sonuçlarına göre sayılar ve nicelik konularında kitapta yer verilen 400 sorunun yüzde 54'ü matematiksel kavramları uygulama sürecini, yüzde 44 kadarı ise matematiksel durumları formüle etme sürecini içermektedir. Ayrıca, matematiksel sonuçları yorumlama sürecini içeren soruların sayısının çok az (tüm soruların %3 kadarı) olduğu, soruların yüzde 75'inin bağlamsallaştırılmamış yani sadece matematiksel yapıları içerip herhangi bir gerçek yaşam durumunu temsil etmeyen sorular olduğu bulunmuştur. PISA 2012 Matematik Çerçevesi'nde açıklanan altı yeterlilik düzeyi göz önüne alınarak yapılan analiz sonucunda ise sayı ve nicelik konularındaki soruların genellikle öğrencilerden bilinen durumlarla ilgili doğrudan çıkarımlar yapması ve problem içeresinde açıkça tanımlanmış prosedürler ve hesaplamaları yapması beklenen, öngörü gerektirmeyen problem çözme stratejilerini seçmesi ve uygulaması istenen seviye 2 ve seviye 3 türünde sorular olduğu görüldü. Çalışmanın bulguları genel olarak Türkiye'deki ders kitaplarının öğrencilere sunduğu öğrenme fırsatları ile ilgili bilgi vermektedir. Bulgular öğretmenlerin ve ders kitabı yazarlarının ders kitaplarındaki sorularda sağlanan öğrenme fırsatları konusunda daha dikkatli olmaları gerektiğini işaret etmektedir.
The purpose of this study was to investigate the learning opportunities afforded in the tasks related to the number and quantity in a ninth-grade mathematics textbook used throughout Turkey by the majority of the students. The analysis of the tasks was guided by the PISA 2012 Mathematics Framework in terms of the process capabilities needed to solve tasks, contextualization, and proficiency levels required to solve the tasks. Analysis of the 400 tasks related to the number and quantity revealed that while about 54% of them included the process of employing mathematical concepts, about 44% of the tasks were about formulating situations mathematically. Tasks about the process of interpreting mathematical outcomes were found to be rare, only about 3%. The results also revealed that about 75% of the tasks were decontextualized, which means that they included mathematical structures only without depicting a real-life situation. The quantity questions were also analyzed according to the six proficiency levels described in the PISA 2012 Mathematics Framework. The questions were mostly level 2 and level 3 types implying that students were expected to make direct inferences based on familiar contexts, carry out procedures and calculations that were clearly described in the problem context, and select and apply problem-solving strategies that were not needed to insight to choose the problem-solving strategy. The findings of the study revealed about Turkish students' learning opportunities afforded by the mathematics textbooks that have important implications for teachers and textbook writers for the use of different types of tasks in order to provide better learning opportunities in mathematics for the student.