Tez No İndirme Tez Künye Durumu
389288
A user research for a medical device based on unified theory of acceptance and use of technology / Bir medikal cihaz üzerine birleştirilmiş teknoloji kabul ve kullanım teorisi temelli kullanıcı araştırması
Yazar:CANAN KURTULUŞ
Danışman: DOÇ. DR. ŞEBNEM TİMUR ÖĞÜT
Yer Bilgisi: İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Ürünleri Tasarımı Ana Bilim Dalı
Konu:Endüstri Ürünleri Tasarımı = Industrial Design
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2015
116 s.
Yeniliklerin yayılımı, yeni ürün ve teknolojilerin kabul edilip kullanılması yada kullanılmayıp reddedilmesi pazar araştırmacılarının ilgi odağı olmuştur. Bu çalışmalar firma sahiplerinin ve yetkililerinin de ilgilerini çekmiş ve ürünlerinin kullanıcılar tarafından kabul edilip kullanılması için daha etkin ve başarılı yöntem arayışlarına girmişlerdir. Kullanıcı davranışlarını incelemek, pazar araştırmacıları için önemli bir metod olmuştur. Kullanıcı davranışlarını ürün kabulü bağlamında etkileyen faktörler, ürünün gerçek hayatta kullanılıp kullanılmayacağını öngörmek amacıyla araştırmacılar tarafından tahmin edilmeye çalışılmaktadır. Teknoloji kabulü araştırmaları da, kabul ya da red ile sonuçlanan durumları, buna sebep olan faktörleri modellemeye çalışmaktadırlar. Bu çalışma, Birleştirilmiş Teknoloji Kabul ve Kullanım Modeli (UTAUT) temelli kullanıcı araştırması yaparak kullanıcı davranışlarını etkileyen faktörleri medikal cihazlar üzerinden analiz etmeyi hedeflemektedir. Ürün kabulünü sağlık sektörü bağlamında anlamaya çalışan bu çalışmada, ürün kabul fenomeni, ürün kabul modelleri, kullanılabilirlik, medikal cihaz ve teknolojiler ve insan-ürün etkileşimi konuları araştırılmıştır. Sağlık sektörü, teknolojik gelişmeleri yakından izleyen, izlemesi gereken bir sektördür. Bu nedenle her geçen gün, yeni bir medikal cihaz, yeni bir teknolojik gelişme ile karşı karşıyayız. Ancak, bu ürünlerin personel tarafından kabul edilip edilmeyeceğini tahmin etmek güçtür. Özellikle bilgi teknolojileri firmaları bu belirsizliği aralamak, yatırımlarını doğru yapmak, başarısız olmamak için teknoloji/ürün kabulü araştırmalarına gittikçe daha fazla önem vermektedirler. Medikal teknolojiler, devlet politikası olarak desteklenen, üzerinde çalışılması gerektiği düşünülen ve milli cihazlarının geliştirilmesi gereken bir alan olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) bünyesinde medikal cihaz geliştirmek için proje başlatılmıştır. Çeşitli cihazların geliştirildiği bu projenin bir parçası da "yenidoğanda transkutan bilirubin el ölçüm cihazı"nın araştırma ve geliştirme çalışmalarını kapsamaktadır. Bu tez, Birleştirilmiş Teknoloji Kabul ve Kullanım Modeli temelli bir kullanıcı araştırması yapmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu araştırma için de örnek ürün olarak TÜBİTAK bünyesinde geliştirilen medikal el cihazı seçilmiştir.
How and why people accept new technologies and products. Academics and scholars try to explain this complex interplay between people and technology. Technology acceptance studies try to explain the factors that return acceptance of new technology and products. Hereby, this study makes a user research for a medical device based on Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) for analyzing the factors that influence new product acceptance in medical context. In order to clarify product acceptance phenomenon in medical context, medical technologies and human product interaction will be examined. In conclusion, this study aims to collect information about the factors that influence new product acceptance in health care. Findings serve both medical sector and product acceptance model studies that try to clarify acceptance phenomenon in health context.