Tez No İndirme Tez Künye Durumu
62008
Arşiv belgelerine göre 18. yy'da Osmanlı-Hollanda iktisadi münasebetleri /
Yazar:İSMAİL HAKKI KADI
Danışman: AHMET TABAKOĞLU
Yer Bilgisi: Marmara Üniversitesi / Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Enstitüsü / İktisat Ana Bilim Dalı
Konu:Ekonomi = Economics ; Tarih = History
Dizin:18. yüzyıl = 18. century ; Kapitülasyonlar = Capitulations ; Osmanlı Dönemi = Ottoman Period ; Türk-Hollanda ilişkileri = Turkish-Holland relations
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
1997
151 s.