Tez No İndirme Tez Künye Durumu
122930 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
AB ve Türk Rekabet Hukukunda tekelden dağıtım sözleşmesi / Exclusive distribution agreement in EC and Turkish Competition Law
Yazar:AYŞE ÇİĞDEM AYÖZGER
Danışman: PROF.DR. HÜSEYİN HATEMİ
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü
Konu:Hukuk = Law
Dizin:Avrupa Birliği = European Union ; Avrupa Birliği = European Union ; Avrupa Birliği Hukuku = European Union Law ; Dağıtım = Distribution ; Dağıtım sözleşmeleri = Distribution agreements ; Rekabet = Competition ; Rekabet Hukuku = Competence Law ; Sözleşmeler = Contracts ; Tekelleşme = Monopoly ; Türkiye = Turkey
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2002
108 s.
ÖZ Bu yükseklisans tezi bir dikey anlaşma türü olan tek elden dağıtım anlaşmasının hem sözleşmeler hukuku açısından hem de rekabet hukuku açısından değerlendirilmesidir. Konu tek elden dağıtım sözleşmesinin tanımı, unsurları, taraflarının yükümlülükleri ve sona ermesi olarak incelenirken, sözleşmenin rekabet hukuku açısından incelenmesi sırasında hem AB hem de Türk rekabet politikaları göz önünde bulundurulmuştur. Araştırma süresince doktrindeki ilgili makaleler, monografiler ve kitaplar incelenmeye çalışılmış ayrıca, ilgili rekabet makamı kararlarına da değinilerek sözleşmenin uygulamadaki durumunun aydınlatılmasına çalışılmıştır. ABSTRACT In this master thesis, exclusive distribution agreement, which is a kind of vertical agreement, was evaluated not only in regard to the contract law but also in regard to the competition law. The subject was examined as the definition and elements of the exclusive distribution agreement, obligations of the parties and the consequence of the agreement, whereas during the examination of the agreement in regard to the competition law both the EU and the Turkish Competition Policies were considered. In the period of this research, related articles, monographs, and other related books in the doctrine were tried to be examined, moreover considering the decisions of the competition authorities, the practical situation of the exclusive distribution agreement was tried to clarified.
ÖZ Bu yükseklisans tezi bir dikey anlaşma türü olan tek elden dağıtım anlaşmasının hem sözleşmeler hukuku açısından hem de rekabet hukuku açısından değerlendirilmesidir. Konu tek elden dağıtım sözleşmesinin tanımı, unsurları, taraflarının yükümlülükleri ve sona ermesi olarak incelenirken, sözleşmenin rekabet hukuku açısından incelenmesi sırasında hem AB hem de Türk rekabet politikaları göz önünde bulundurulmuştur. Araştırma süresince doktrindeki ilgili makaleler, monografiler ve kitaplar incelenmeye çalışılmış ayrıca, ilgili rekabet makamı kararlarına da değinilerek sözleşmenin uygulamadaki durumunun aydınlatılmasına çalışılmıştır. ABSTRACT In this master thesis, exclusive distribution agreement, which is a kind of vertical agreement, was evaluated not only in regard to the contract law but also in regard to the competition law. The subject was examined as the definition and elements of the exclusive distribution agreement, obligations of the parties and the consequence of the agreement, whereas during the examination of the agreement in regard to the competition law both the EU and the Turkish Competition Policies were considered. In the period of this research, related articles, monographs, and other related books in the doctrine were tried to be examined, moreover considering the decisions of the competition authorities, the practical situation of the exclusive distribution agreement was tried to clarified.