Tez No İndirme Tez Künye Durumu
338452
A Benjaminian re-reading of the urban image at the verge of the 21st century / 21. yy kent imajının Benjaminci bir okuması
Yazar:SEÇİL BİNBOĞA
Danışman: PROF. DR. ADİLE JALE ERZEN ; PROF. DR. GÜVEN ARİF SARGIN
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Ana Bilim Dalı
Konu:Mimarlık = Architecture
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2013
112 s.
Bu çalışmanın amacı, 21. yy metropolüne, Walter Benjamin?in eleştirel-materyalist tarih yazımı anlayışından hareketle ve Dziga Vertov?un montaj-düşüncesinin açtığı yolda yeni bir bakış açısı getirmektir. Bu amaçla, bu iki ismin ?imajlarla düşünme? diye adlandırılan metodolojik yaklaşımları ve temel montaj kavramlarından olan ?diyalektik imaj? ve ?aralık? tartışmaya açılarak; kent imajı ve kent okuması arasındaki diyalektik ilişki yeniden yorumlanacaktır. Bu diyalektik ilişkinin, çoklu zamanlar - çoklu bedenler ve kopma - sıçrama anları aracılığıyla yeniden okunacağı bu süreçte, 21. yy metropolü, çoklukların imajı ile direnişin imajı arasında sürekli dönüşen bir hareket, ya da hareketli bir montaj olarak değerlendirilecektir.
The aim of this thesis is to put forward a critical perspective into the metropolis of the 21st Century through the critical materialist historiography of Walter Benjamin, and in the light of the idea of montage by Dziga Vertov. For this purpose, the methodological approach of these two authors, called ?thinking in images?, and their basic montage concepts; ?dialectical image? and ?interval? will be assessed in order to develop a critical reading of the dialectic between the urban image and the urban reading. This dialectical relationship will be read via multiple temporalities-multiple bodies and moments of rupture-leap, while the 21st Century-metropolis is regarded as a movement/mobility or a ?montage in motion?, which is under an ongoing transformation in-between the image of multiplicities and the image of resistance.