Tez No İndirme Tez Künye Durumu
176796
Achieving electronic healthcare record (EHR) interoperability across healthcare information systems / Sağlık bilgi sistemleri arasında elektronik sağlık kayıtı birlikte işlerliğinin elde edilmesi
Yazar:ÖZGÜR KILIÇ
Danışman: PROF. DR. ASUMAN DOĞAÇ
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Konu:Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control
Dizin:
Onaylandı
Doktora
İngilizce
2008
144 s.
Elektronik sağlık kayıtları için birlikte işlerliğin sağlanması, birçok ulusal ve yöresel elektronik sağlık girişiminin gündemindedir. Bu amaçla iki önemli tümleştirme profili "IHE Cross-enterprise Document Sharing (XDS)'' ve "IHE Cross Community Access (XCA)'' tanımlanmıştır. XDS, elektronik sağlık kayıtlarının sağlık kurumlarından oluşan bir topluluğun içerisinde nasıl paylaşılacağını tanımlar ve XCA ise bu topluluklar arası paylaşımın nasıl yapılacağını tanımlar.Bu çözümler, topluluklar arası veri alış verişi ortamındaki bazı önemli zorluklara hitap etmemektedir. Birinci zorluk ölçeklenebilirliktir. Eğer bir topluluğun ağa katılırken bütün diğer topluluklara bağlanması gerekirse, bu çözüm ölçeklenemez. Üstelik, her bir topluluk aynı yardımcı veri özelliği için farklı bir kodlama kelime dağarcığı kullanabilir ve bu durumda diğer topluluk böyle bir veri özelliğini yorumlayamaz. Başka bir önemli zorluk ise her topluluğun farklı bir hasta tanılayıcı tanım kümesine sahip olmasıdır. Hasta demografi bilgilerini kullanarak diğer topluluğun hasta tanılayıcısını sorgulamak hasta kişisel gizliliğiyle ilgili kaygılara neden olabilir. Farklı topluluklar, farklı elektronik sağlık kayıt içerik standardı kullanabilmesinden dolayı topluluklar arası erişimdeki başka bir zorluk da elektronik sağlık kayıtı birlikte işlerliğidir.Bu tezde, bu zorlukların süper-görevdeş tabanlı görevdeş öğeler mimarisinde nasıl ele alınabileceğini gösteriyoruz. Ayrıca, elektronik sağlık kayıtlarının yapı ve içeriğinin birlikte işlerliğinin çözümünün detaylarını sağlıyoruz. Aynı Reference Information Model'den türetilmiş iki farklı elektronik sağlık kayıt standardının Archetype, Refined Message Information Model türetmeleri ve anlamsal araçlarla birbirlerine nasıl eşlemlenebildiğini gösteriyoruz.
Providing an interoperability infrastructure for Electronic Healthcare Records (EHRs) is on the agenda of many national and regional eHealth initiatives. Two important integration profiles have been specified for this purpose: the "IHE Cross-enterprise Document Sharing (XDS)'' and the "IHE Cross Community Access (XCA)''. XDS describes how to share EHRs in a community of healthcare enterprises and XCA describes how EHRs are shared across communities.However, currently no solution addresses some of the important challenges of cross community exchange environments. The first challenge is scalability. If every community joining the network needs to connect to every other community, this solution will not scale. Furthermore, each community may use a different coding vocabulary for the same metadata attribute in which case the target community cannot interpret the query involving such an attribute. Another important challenge is that each community has a different patient identifier domain. Querying for the patient identifiers in another community using patient demographic data may create patient privacy concerns. Yet another challenge in cross community EHR access is the EHR interoperability since the communities may be using different EHR content standards.In this thesis, we address each of these challenges and show how they can be handled in a super-peer based peer-to-peer architecture. Furthermore, we provide details of a solution for the interoperability of EHR structure and content. We describe how two different EHR standards derived from the same Reference Information Model can be mapped to each other by using archetypes, Refined Message Information Model derivations and semantic tools.