Tez No İndirme Tez Künye Durumu
542348
Katı atık yükleme ve taşıma amaçlı çok fonksiyonlu modüler römorklu araç tasarımı / Design and production of solid waste loading and carrying vehicle with modular trailer
Yazar:OSMAN UZUN
Danışman: PROF. DR. RAMAZAN KAYACAN
Yer Bilgisi: Süleyman Demirel Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Konu:Makine Mühendisliği = Mechanical Engineering
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2018
97 s.
Günümüzde katı atıkların yüklenmesi ve taşınması için geliştirilen sistemler orta ve küçük ölçekli işlerle uğraşan çiftçilere cevap verememektedir. Örneğin, kepçeler veya traktör arkasına takılan kürekler büyük ölçekli besihanelerde kullanılmakta; nispeten küçük alanlı orta ve küçük ölçekli besihanelerin çoğunda kullanılamamaktadır. Bu nedenle orta ve küçük ölçekli besihaneleri olan çiftçiler temizlik için insan gücü ile katı atıkları çıkarma yoluna gitmektedir. Fakat bu temizlik, zorluğundan dolayı, her gün yapılamadığı için hayvanlarda göğüs ve tırnak iltihabı oluşabilmekte, ayrıca temizlik yapan kişilerde bel fıtığı gibi hastalıklara yol açabilmektedir. Çapa makinası tarım işlerinde kullanılan bir arazi aracı olup farklı ekipmanlar eklenerek toprağın çapalanması, ot biçilmesi, ağaçların ilaçlanması, römork takılıp yük taşınması gibi farklı amaçlar için kullanılabilmektedir. Bu tez çalışmasında çiftçilerin özellikle orta ve küçük ölçekli besihaneler başta olmak üzere muhtelif alanlardaki çeşitli katı atıkları toplayabilmeleri, taşıyabilmeleri ve istenilen alana boşaltabilmeleri için römork kısmı küçültülüp büyültülebilen, kürüme ünitesi ile kürüme ve bantlı konveyör ile römorka yükleme işlemi yapabilen, hidrolik gücünü çapa makinasından alan araç tasarlanmış ve prototipi imal edilmiştir. Böylece orta ve küçük ölçekli besihanelerde insan gücünün kullanımından kaynaklanan olumsuzlukların azaltılması hedeflenmiştir. Aracın tasarımında Prof. Stuard Pugh tarafından geliştirilen ve Toplam Tasarım adı verilen tasarım metodu kullanılmıştır. Tasarlanan araç, hafif ve ağır katı atıkla 150 – 250 m2 alanda test edilmiş ve 7-15 dk arasında değişen bir zamanda katı atıkları topladığı gözlemlenmiştir. Hafif katı atıklar ağır katı atıklara göre daha kısa sürede toplanarak römork bölümüne aktarılmıştır. Aracın uygulama alanı, toplama ve boşaltma süreleri göz önünde bulundurulduğunda 250 m2 'yi geçmeyen küçük ve orta ölçekli besihanelerde kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.
Nowadays, the systems developed for the loading and transportation of solid wastes are unable to respond to farmers engaged in medium and small scale works. For example, buckets or shovels attached to the rear of the tractors are used in large sized barns; however they cannot be used in most of the medium and small sized barns. Therefore, farmers having medium and small sized barns prefer to remove the solid wastes by using manpower for cleaning. However, due to the difficulty of such a cleaning, it could not be performed every day, and this causes breast and nail inflammation in animals and may also cause diseases such as herniated disc in people. The hoeing machine is an off-road vehicle used in agricultural work and by attaching several accessories or tools it can be used for different purposes such as hoeing, weeding, spreading fertilizer, earthing up or ridging, tree spraying, tree-planting, cargo loading and transporting. In this thesis, modular device that can be used with a hoeing machine was designed and prototyped to collect, transport and discharge various solid wastes, especially in the medium and small sized barns. Thus, it was aimed to minimize the negativity caused by the use of manpower for cleaning in medium and small sized barns. The modular device is composed of a trailer that its capacity be decreased or increased, a shoveling unit and a loading unit with a belt conveyor and it receives the hydraulic power it needs from the hoeing machine. Pugh's total design method developed by Prof. Stuard Pugh was used to design the device. The modular vehicle was tested with light and heavy solid wastes in areas from 150 m2 to 250 m2 and it was observed that the loading time of the solid wastes to the trailer changed from 7 minutes to 15 minutes. Light solid wastes were loaded in a shorter time compared to heavy solid wastes. From the test results, it was concluded that the modular device can be used effectively in medium and small sized barns not exceeding 250 m2.