Tez No İndirme Tez Künye Durumu
291841
Adyabatik olmayan küresel simetrik kütleçekimsel çökme problemine bir bakış / On the non-adiabatic spherical symmetric gravitational collapse
Yazar:SEMİHA BAYLAN
Danışman: PROF. DR. NEŞE ÖZDEMİR
Yer Bilgisi: İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Fizik Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Konu:Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering
Dizin:Einstein alan denklemleri = Einstein field equations ; Hiperyüzey = Hypersurface
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2010
48 s.
Genel görelilik teorisine göre uzay-zamandaki madde alanları enerji-momentum tensöründe sıçramalı süreksizliğe neden olur ve uzay-zamanı iç ve dış diye adlandırılan iki ayrık bölgeye ayırır. Birbirinden ayrık bu iki bölge Einstein alan denklemlerinin çözümleridir ve bir sınır yüzeyi üzerinde, burada zamansal bir hiperyüzey üzerinde, eşleşmek zorundadırlar. İç ve dış bölgelere ait eğrilikler arasındaki ilişki hiperyüzeyin uzay-zamana nasıl gömüldüğü ile ilgilidir. Bu tezde küresel simetrik radyasyon yayan ideal elektrik yüklü bir akışkanın kozmolojik sabit varlığında gravitasyonel çökme problemi incelenmiş, ve sınır yüzeyi üzerinde sağlanması gereken karşılaştırma koşulları verilmiştir. Elektrik yüklü iç uzay-zaman de Sitter-Vaidya ve dış uzay Reissner-Nordström de Sitter uzayı olarak seçilmişitir. Adyabatik olmayan çökme durumunun gerçekleşebilmesi için problemde tanımlanan fiziksel büyüklüklerin sağlamak zorunda olduğu bir bağıntı elde edilmiştir.
In the general theory of relativity, the existence of matter fields causes the jump singularity in the energy-momentum tensor and splits the spacetime into two distinct regions called interior and exterior regions. These two regions are also exact solutions of the Einstein?s field equations and they are supposed to be matched on a boundary surface; a timelike hypersurface. The curvatures of interior and exterior regions are related to how hypersurface is embedded into spacetime. In this thesis we consider spherically symmetric radiating collapse of an ideal charged fluid in the presence of the cosmological constant and give matching conditions on the boundary surface. The interior spacetime belonging to charge fluid can be modelled by de Sitter-Vaidya and the exterior spacetime is considered as Reissner-Nördström de Sitter spacetime. We give a relation among physical quantities presented in the problem to perform a non-adiabatic collapse.