Tez No İndirme Tez Künye Durumu
252078
1040 çeliğinin sıcak yığılmasında malzeme modelleme / Material modelling of 1040 steel in hot upsetting
Yazar:OZAN SERHAT YÜCE
Danışman: DOÇ. DR. ŞAFAK YILMAZ
Yer Bilgisi: İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı / Malzeme ve İmalat Bilim Dalı
Konu:Makine Mühendisliği = Mechanical Engineering ; Metalurji Mühendisliği = Metallurgical Engineering
Dizin:Kristalleşme = Crystallization ; Makine mühendisliği = Mechanical engineering ; Malzeme davranışı = Material behavior ; Malzeme özellikleri = Material properties ; Sıcak yığma = Hot upset
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2008
131 s.
Bu çalışmada sıcak yığma işleminin etkilerinin incelenmesi amacıyla sıcak şekillendirme koşullarındaki mikro yapı oluşumu araştırılmıştır. Araştırmalarda sıcaklık ve şekil değişimi etkisi ile malzeme yapısında oluşan mekanizmalar, oluşumları ve türleri irdelenerek literatürde sunulan örnekler dahilinde açıklanmaya çalışılmıştır.Sıcak yığma işleminin uygulandığı deneysel çalışmada 1040 çeliği 800 C, 900 C, 1000 C ve 1100 C sıcaklıklarda; e=-0,22 , e= -0,51 ve e= -0,92 şekil değişimi değerlerinde sıcak yığma işlemine maruz tutulmuştur. Yığılan numunelerin yığma eksenindeki kesiti üzerindeki sertlik değerleri ve mikro yapı farklılıkları incelenmiştir.Mikro yapı görüntüleri ve sertlik ölçümleri sonucu elde edilen veriler yardımı ile literatürde sunulan içyapı modellerinden bazıları (Hodgson, Sellars ve Senuma) kullanılarak ortalama tane boyutu gelişimi modellenmiştir.
In this study, microstructure evolution in hot forging conditions had been investigated to predict the effects of hot upsetting process. The mechanism types and evolutions that occur in the material structure with the effect of temperature and strain were studied and explained by various examples from the scientific literature.1040 steel has been used for the experimental hot upsetting process in 4 different temperatures as 800 C, 900 C, 1000 C and 1100 C with 3 different strain of e= -0,22 , e= -0,51 and e= -0,92. Hardness and microstructure distribution have been studied from the parallel to height cross section of hot forged specimens.With the help of microstructure figures and results of hardness testes, some of the mentioned microstructure models had been used to model for the evolution of average grain size. The result obtained from the models used for qualitative comparison and evaluated with the experimental data.