Tez No İndirme Tez Künye Durumu
94294
18. yüzyılın ilk yarısında ayıntab şehri`nin sosyal ve ekonomik durumu / The social and economic pozition of Ayıntab city in the first half 18 th century
Yazar:HÜSEYİN ÇINAR
Danışman: PROF.DR. İDRİS BOSTAN
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Ana Bilim Dalı
Konu:Tarih = History
Dizin:18. yüzyıl = 18. century ; Gaziantep = Gaziantep ; Sosyoekonomik yapı = Socio-economic structure
Onaylandı
Doktora
Türkçe
2000
389 s.