Tez No İndirme Tez Künye Durumu
483959
A web-based decision support tool for global and supply chain-linked carbon footprint accounting / Küresel ve tedarik zincirine baglı karbon ayak ızi muhasebesi için web tabanlı karar destek aracı
Yazar:TAHA MOIZ
Danışman: Assist. Prof. Dr. MURAT KÜÇÜKVAR
Yer Bilgisi: İstanbul Şehir Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri ve Sistemler Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Konu:Endüstri ve Endüstri Mühendisliği = Industrial and Industrial Engineering ; Çevre Mühendisliği = Environmental Engineering
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2017
61 s.
Bu arastırma dünya ekonomileri için ilk web tabanlı küresel karbon ayak izi hesaplama platformuna iliskin olarak hazırlanmıstır. Büyük bir hızla yükselen küresel karbon salımlarına karsılık olarak birçok millet Birlesmis Milletler Küresel Isınma Konferansında (COP21) bölgesel ve küresel karbon salınımlarını en aza indirgeyecegini açıklamıstır. Bu baglamda dünya girdi çıktı veritabanı (WIOD), EXIOBASE ve EoRA gibi küresel çok-bölgeli girdi çıktı veritabanları, dünya genelindeki ülkelerin yerel ve küresel sera gazı salınımlarının takip edilmesi açısından oldukça kritik hale gelmistir. Her ne kadar bu veri tabanları tüketim tabanlı karbon ayak izi hesaplaması için oldukça basarılı ve kritik olsa da, bu veritabanlarını kullanan bir açık kaynaklı ve web tabanlı karbon ayak izi hesaplama modeli için hala ilave çalısmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Böyle bir çalısma, söz konusu araçların görünürlügünü arttıracagı gibi tüketim tabanlı karbon ayak izi çalısmalarının, endüstri ve sosyal bilimleri de içine alan çok disiplinli arastırma alanlarında uygulanmasını da artıracaktır. Iste bu arastırma bosluguna cevap olarak açık kaynaklı web tabanlı karbon ayak izi hesaplama platformu gelistirilmistir. Bu platform, her bir ülkenin sera gazı olusumuna etkisini; kapsam tabanlı karbon ayak izi analizi, tedarik zinciri ayrısması analizi, karsılastırmalı ülke karbon ayak izi analizi ve zaman serileri karbon ayak izi analizi gibi dört farklı sonuçta inceleme kapasitesine sahiptir. Bu araç WIOD sisteminden ulasılan verilerle birlikte "Ruby on Rails" kullanılarak gelistirilmis olup kullanıcılara girdilerini 40 ülke ve 35 ekonomik sektör temelinde uyarlama imkanı sunmaktadır. Zamanla bu araç sera gazı salınımlarının, enerji tüketiminin ve istihdam yaratma, ekonomik katma deger ve insan saglıgı gibi sosyo-ekonomik etkilerin tam bir haritasını çıkartmak için üçlü bir temel tedarik zinciri analizini içerecektir.
This thesis proposes a first web-based global carbon footprint accounting platform for world economies. As a response to steeply rising global carbon emissions, many nations decelerated to minimize their regional and global carbon emission in a recent United Nation's Conference on Climate change (COP21). In this regard, global multiregional input-output databases such as World Input-Output Database (WIOD), EXIOBASE, and EoRA become very critical databases to trace the regional and global greenhouse gas emissions of countries worldwide. Although these databases become very successful and critical for a consumption-based carbon footprint accounting, there is certain research need on developing an open source and web-based carbon footprint accounting model using these databases. This will increase the visibility of these tools and increase the application of consumption-based carbon footprint studies in multidisciplinary research fields including engineering and social sciences. As a response to this research gap, an open source web based carbon footprint accounting platform was developed. This platform is capable of analyzing the greenhouse contributions of each country with four different outputs such as scope based carbon footprint analysis, supply chain decomposition analysis, comparative country carbon footprint analysis, and time series carbon footprint analysis. The tool was constructed using the Ruby on Rails, with data accessed from the WIOD, and offers users to customize their inputs based on 40 countries and 35 economic sectors. In time this tool will include triple bottom-line supply chain analysis to fully map greenhouse emissions, energy consumption and socio-economic impacts, such as employment generation, economic value added and human health impacts.