Tez No İndirme Tez Künye Durumu
203592
30.12.2005-15.06.2007 tarihleri arasında İstanbul İadıköy Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi Şube Müdürlüğünde işlem gören dosyaların retrospektif incelenmesi / The retrospective research of the files traded in the Kadiköy Probation and Help Central Department in the date of between 30.12.2007-15.06.2007
Yazar:SEVDA SEVİMLİ YURTSEVEN
Danışman: YRD. DOÇ. DR. NEYLAN ZİYALAR
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Adli Tıp Enstitüsü / Sosyal Bilimler Ana Bilim Dalı
Konu:Adli Tıp = Forensic Medicine ; Hukuk = Law ; Psikoloji = Psychology
Dizin:AMATEM = AMATEM ; Mahkeme kararları = Court decisions ; Uyuşturucu alışkanlığı = Narcotic dependence
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2008
215 s.
Çalısmada Türkiye'de yeni kurulan denetimli serbestlik kurumunun ne sekilde islediğini ortayakoymak amacı ile, 30.12.2005?15.06.2007 tarihleri arasında Kadıköy Denetimli Serbestlik veYardım Merkezi Sube Müdürlüğü' nde islem gören dosyaların retrospektif dosya taramasıyapılmıstır. Söz konusu dosya bilgileri tanımlayıcı istatistik kullanılarak değerlendirilmistir.Anılan süre içinde toplam 408 dosyanın islem gördüğü tespit edilmistir. En önemli bulgularabaktığımızda dosyaların karar konularının en çok uyusturucu ve uyarıcı madde kullanımı ile ilgiliolduğu görülmektedir.Hükümlülerin çoğunun denetimli serbestlik sürecinde yükümlülüklerine uygun davranısgösterdiği belirlenmistir. Hükümlülerin denetimleri bittikten sonra suç isleyip islemediklerihakkında bilgi edinilemediği görülmüstür. Özellikle hükümlülerin tekrar suç isleme riskihakkında subjektif bilgilerin olduğu, bu konu ile alakalı standart bir verinin bulunmadığıbelirlenmistir. Hükümlülere ait yas ve cinsiyet bilgilerinin ilgili defterde bulunmadığıbelirlenmistir. Bu defterlerin içeriğinin genisletilmesinin uygun olacağı düsünülmüstür.Hükümlülerin intihar girisimi oranının, Türkiye'deki intihar oranlarından oldukça yüksek olduğugörülmüstür. Madde kullanımı ile psikiyatrik hastalıkların iliskisi göz önüne alındığındaanlasmalı bir psikiyatr veya ruh sağlığı kurumunun gerekliliği ortaya çıkmıstır.Denetim görevlerinin uzmanlık alanlarının farklı olduğu ve hükümlülerden alınan bilgiler iledoldurulan formların ölçülebilir olmadığı görülmüstür. Standart uygulamanın olusması veverilerin ölçülebilmesi için bu formların standart ve ölçülebilir bilgileri içermesinin uygun olacağıdüsünülmüstür.
The files that are traded in the Kadıköy Probation and Help Central Department in thedate of between 30.12.2007-15.06.2007 are combed retrospective file by aiming toexpose how the new established probation institution works in Turkey. Relevant fileinformation is evaluated by using a defining statistics.It is fixed that 408 files are traded in the pronounced time. The most important findingshows that mostly the determination issues of the files are relevant to illicit drug use.It is determined that most of convicted people behave appropriate to their obligation interms of probation. It is impossible to obtain information about weather convicted peoplecommit a crime or not after finishing their auditing is experienced. Especially subjectiveinformation exists about the possibility of recommitting a crime, there is no a standarddatum related to this issue and sex in the related notebooks is stated. Expanding thecontent of this notebook is considered.The rate of convicted people suicide is quite high then the rate of suicide in Turkey isunderstood. Psychiatrist working under agreement and psychological institution arerequired in terms of relationship between drug usage and psychopathology is come up.It is experienced that auditing official?s expertise fields are different and the forms filledwith information taken by convicted people is not measurable. It is concerned that theseforms has to be included standard and measurable in order to be formed standardapplication and measure the data.