Tez No İndirme Tez Künye Durumu
270084
Coordination of production and dispatching decisions in supply chain models / Envanter zinciri modellerinde üretim ve dağıtım kararlarının koordinasyonu
Yazar:DENİZ KUBALI
Danışman: DOÇ. DR. LERZAN ÖRMECİ ; YRD. DOÇ. DR. ONUR KAYA
Yer Bilgisi: Koç Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Konu:Endüstri ve Endüstri Mühendisliği = Industrial and Industrial Engineering
Dizin:Dağıtım = Distribution ; Dağıtım planlaması = Distribution planning ; Envanter sistemleri = Inventory systems ; Envanter yönetimi = Inventory management ; Üretim = Production ; Üretim denetimi = Production control
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2010
79 s.
Bu çalışma, bir üretim sisteminde tedarikçi-satıcı arasındaki üretim ve dağıtım koordinasyonunun sağlanması üzerine odaklanmıştır. İlk olarak, üretim ve talep oranlarının bilinen ve sabit olduğu deterministik model kullanılmıştır. Satıcı karşılaştığı dış talebi karşılamak için tedarikçiye siparişte bulunur. Tedarikçi satıcıdan gelen bu talepleri karşılayabilmek için üretimini yaptığı ürünleri stokta tutar. Bu problemin iki farklı modeli incelenmiştir. Bu iki modelin birinde satıcı stok tutarken diğerinde stok tutmayıp müşterilerin taleplerini bekletmekte ve bunun karşılığında bekletme ücreti ödemektedir. Deterministik modelde hem tedarikçi-yönetimli stok (VMI) hem de tedarikçi-yönetimli olmayan stok (non-VMI) politikaları incelenmiştir. Tedarikçi-yönetimli stok sisteminde, üretici üretim ve sipariş aralıkları ile satıcının sipariş adedini belirlemektedir. Diğer modelde ise (non-VMI) satıcı kendi stoğunu takip ederken üretici de üretim düzenini satıcının sipariş adetleri doğrultusunda kendi yönetir. VMI ve non-VMI model için en uygun üretim ve taşıma aralıkları hesaplanıp sunulmuştur. Ardından üretim ve talebin rastgele olduğu stokastik modeller geliştirilmiştir. C¸ özümde dinamik programlama yaklaşımı kullanılmış ve sonsuz-ufuk modeli analiz edilmiştir. Stokastik modellerde optimum üretim ve dağıtım kararlarının komplike ve düzensiz olduğu gösterilmiştir. Bu sebeple daha genel politika ve stratejiler geliştirmek adına, piyasada da sıkça kullanılan, zaman-tabanlı ve miktar-tabanlı taşıma politikaları incelenmiştir.
This study is focused on the coordination of transportation and production policies between a supplier and a retailer in an inventory system. Both a deterministic model, in which the production and the demand rates of a specific product are known and constant, and a stochastic model, in which the production and the demand rates are random, are considered. In these models, the supplier makes the production, holds inventory and ships the products to the retailer to satisfy the external demand that arrives to the retailer. We analyze two versions of this problem. In the first model, we assume that the retailer also holds inventory and satisfies the customer orders immediately and in the second model, we assume that the retailer does not hold inventory but accumulates the customer orders and satisfies them at a later time, where the customers are willing to wait at the expense of a waiting cost. We investigate both a vendor-managed inventory (VMI) setting and a decentralized model (non-VMI setting). In the non-VMI model, the retailer manages its own inventory and sends orders to the supplier and the supplier determines its own production process and the amount to produce in an inventory replenishment cycle considering the order quantity of the retailer. However, in the vendor managed inventory setting, the supplier makes all the decisions and determines the length of the production and transportation cycles and the shipment quantities to the retailer. In this study, for the deterministic case, we determine the length of the optimal production and transportation cycles in both the VMI and non-VMI models and compare the costs of these models. Then, we analyze the stochastic case in which the demand and the production rates are random. We use an infinite-horizon dynamic programming approach and we show that the optimal production and transportation decisions in the stochastic case are complex and non-monotonic. Therefore, we also consider simpler policies such as time-based and quantity-based transportation policies, which are widely used in the industry, and we analyze the efficiency of these policies comparedto the optimal solution.