Tez No İndirme Tez Künye Durumu
210102
İlköğretim okulu öğretmenleriyle gerçekleştirilen bilgilendirme çalışmalarının öncesi ve sonrasında öğretmenlerin kaynaştırmaya ilişkin görüşlerinin incelenmesi / To analyze the primary school teachers views about inclusion before and after the seminars
Yazar:YUSUF KURTULUŞ TÜRKOĞLU
Danışman: Y.DOÇ.DR. EMİNE SEMA BATU
Yer Bilgisi: Anadolu Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Özel Eğitim Ana Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2007
234 s.
Bu araştırmanın amacı, ilköğretim okulu öğretmenleriyle gerçekleştirilen bilgilendirme çalışmalarının öncesi ve sonrasında, öğretmenlerin kaynaştırmaya ilişkin görüşlerini incelemektir. Araştırma, gönüllü olarak katılan yirmi iki öğretmen ile yürütülmüştür. Bu amaçla, nitel araştırma veri toplama tekniklerinden yarıyapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Betimsel olarak analiz edilen bulgular niceliksel olarak sunulmuştur. Araştırmanın sonucunda elde edilen bulgularda, kaynaştırma uygulamaları konusunda yapılan bilgilendirme çalışmalarının, öğretmenlerin kaynaştırmaya ilişkin düşüncelerini olumlu etkilediği ortaya çıkmıştır. Ayrıca, bilgilendirme çalışmaları öncesinde kaynaştırma eğitimine sıcak bakmayan öğretmenlerin, bilgilendirme sonrasında kaynaştırma uygulamalarının oldukça yararlı olduğunu düşündükleri belirlenmiştir. Bu bulgular doğrultusunda, bilgilendirme çalışmalarının kaynaştırma uygulamalarının başarılı bir şekilde gerçekleşmesinde önemli bir rol oynadığı söylenebilir. Araştırma kapsamında elde edilen bulgular, çeşitli önerilerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. En önemli öneri, kaynaştırma uygulamasının yürütüldüğü okullarda öğretmenlerin, okul yönetiminin, okul personelinin, kaynaştırma öğrencilerinin, normal gelişim gösteren öğrencilerin, kaynaştırma öğrencilerinin, normal gelişim gösteren öğrencilerin annebabalarının ve okul rehber öğretmenlerinin özel eğitim ve kaynaştırma uygulamalarına yönelik olarak bilgilendirilmeleri yönündedir. Ayrıca, kendileri ile görüşülen öğretmenler bilgilendirmelerin düzenli aralıklarla seminer, panel ve toplantılar düzenlenerek gerçekleştirilebileceğini belirtmişlerdir. Bunların yanı sıra, annebabalar ile kaynaştırma uygulamalarının uygulandığı okul arasındaki iletişim ve işbirliğini sağlamaya yönelik çalışmaların yapılması ve kaynaştırma uygulamasının yürütüldüğü okullarda bir özel eğitim öğretmeni ya da özel eğitim danışmanının görevlendirilmesi diğer öneriler arasında yer almaktadır.
The purpose of this study was to analyze the primary school teachers? views about inclusion before and after the seminars. The study was completed with twentytwo teachers who voluntarily participated in the study. Moving with the purpose of the study, semistructured interviews were conducted with the participants, and the data collected were analyzed by using descriptive techniques and the findings of the study were presented quantitatively. The results of the study indicated that the seminars given to the teachers about the inclusion, affected their views on inclusion positively. Also, the findings of the study revealed that the teachers whose opinions were negative on inclusion before the seminars thought that the inclusion was very useful after the seminars. According to the findings, there was an essential role of giving seminars on successful inclusion implementations can be said. The findings of the study provided many suggestions about the inclusion. The most recognized suggestion was to inform the teachers, school administrators, regular education students, mainstreamed students, school staff, all the parents and student advisor about special education and inclusion in schools which have inclusion implementations. So, seminars, panels and educational meetings can be arranged in these kinds of schools. Besides, doing some workings which supports the communication and relationships between the parents and the schools, and having appointed special education teachers and advisors to these kinds of schools are some other suggestions for successful inclusion implementations in schools