Tez No İndirme Tez Künye Durumu
119206 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
A MATLAB based educational tool for control courses / Kontrol dersleri için hazırlanmış MATLAB tabanlı bir eğitim seti
Yazar:SAVAŞ SAYDERE
Danışman: PROF.DR. ÖNDER YÜKSEL
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü
Konu:Elektrik ve Elektronik Mühendisliği = Electrical and Electronics Engineering
Dizin:Denetim sistemleri = Control systems ; Eğitim yazılımı = Educational software ; Grafiksel kullanıcı arayüzü = Graphical user interface ; Matlab = Matlab
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2002
104 s.
öz KONTROL DERSLERİ İÇİN HAZIRLANMIŞ MATLAR TABANLI BİR EĞİTİM SETİ SAYÖERE, Savaş Yüksek Lisans, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Tez Danışmam: Prof. Dr. önder YÜKSEL Nisan 2002, 104 Sayfa Özellikle PC'lerde grafiksel kullanıcı arabirimli programlar ve işletim sistemleri son 10 yıl içinde ön plana çıkmıştır. Bunun temel sebepleri, grafiksel kullanıcı arabirimlerinin kullanım kolaylıklarının yaraşıra uygulamalarda, çalışmalarda ve öğrenme sürecinde verimi belirgin biçimde arttırmalarıdır. Bir kontrol sisteminin transfer fonksiyonunun parametrelerinin değişiminin grafiksel kullanıcı arabirimi ile çalışılması hem sistemin analizinde hem de öğrenme sürecinde yararlar sağlayacaktır. Bu amaçla örnekler hazırlanabilir. Fakat, kapsam biraz daha genişletildiğinde her çeşit grafiksel kullanıcı arabirimli örnek için yeni programlar hazırlama ihtiyacı ortaya çıkacaktır. Bu çalışmada, basit geri beslemeli sistemler için kolay kullanımlı simulasyon örneklerinin yan-otomatik biçimde oluşturulması problemi üzerinde çalışılmıştır.Hem kullanıcının kontrolü altında örnekler üreten sihirbaz hem de sihirbaz tarafından üretilen örnekler, MATLAB altında ve kullanıcının MATLAB programlama becerisi gerektirmeyen grafiksel kullanıcı arabirimine dayanmaktadır. Anahtar Kelimeler: Eğitim Yazılımı, Grafiksel Kullanıcı Arabirimi, Kontrol Sistemleri, MATLAB. vı
ABSTRACT A MATLAB BASED EDUCATIONAL TOOL FOR CONTROL COURSES SAYDERE, Savaş M.Sc, Department of Electrical and Electronics Engineering Supervisor: Prof. Dr. Önder YÜKSEL April 2002, 104 pages Especially on PC's programs and operating systems, graphical user interfaces become a matter of primary importance in last ten years. Main reason for this is not only the easy usage of graphical user interfaces, but also the fact that they effectively increase the efficiency in applications, studies and learning processes. Adjustment of the parameters of a transfer function in a control system by a graphical user interface provides a lot of benefits both in analyzing the system and in learning process. For this purpose specific examples can be prepared but, when the scope is extended, for each example with graphical user interfaces, new programs must be written. ıuIn this thesis, the problem of semi-automatic generation of user friendly simulation examples for basic feedback systems is addressed. Both the wizard, which generates the examples under designers control, and the examples that are generated by the wizard are based on Graphical User Interface with MATLAB running at the background and require no MATLAB programming skills. Keywords: Educational Software, Graphical User Interfaces, Control Systems, MATLAB. IV