Tez No İndirme Tez Künye Durumu
116205 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
A Decision support system for assembly line balancing / Montaj hattı dengelenmesi için bir karar destek sistemi
Yazar:GÜVEN FİDAN
Danışman: DOÇ.DR. LEVENT KANDİLLER ; Y.DOÇ.DR. HALİT OĞUZTÜZÜN
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü
Konu:Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control
Dizin:Karar destek sistemleri = Decision support systems ; Montaj hattı dengeleme = Assembly line balancing
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2001
105 s.
oz MONTAJ HATTI DENGELENMESİ İÇİN BİR KARAR DESTEK SİSTEMİ Fidan, Güven Yüksek Lisans, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi: Doç.Dr. Levent Kandiller Ortak Tez Yöneticisi: Y. Doç.Dr. Halit Oğuztüzün Eylül 2001, 105 sayfa Bu çalışmada, dinamik koşullar altındaki bir montaj hattının dengelenmesinden sorumlu karar vericilerin, sistemin genel yapısını belirlemesini, farklı problem kümeleri oluşturmasını ve deterministik zaman elemanlı tek modelli tip-1 problemleri için alternatif çözümler üretmesini sağlamak amacıyla bir Karar Destek Sistemi (KDS) geliştirilmiştir. Geliştirilen KDS, karar vericinin kendi denge çözümlerini oluşturmasını, bu çözümlerin üzerinde değişiklikler yapmasını ve performanslarını değerlendirmesini sağlamaktadır. KDS sayesinde literatürde problemlere farklı yaklaşımlarla sunulan algoritmalar, karar vericinin çözümleri için, son veya geliştirilebilir bir yapıyı oluşturmaktadır. KDS'nin üç boyutlu grafik modelleme arabirimi, karar vericinin problemleri algılamasını, modellerini oluşturmasını ve çözümlerin üzerinde değişiklikler yapmasını kolaylaştırmaktadır. Anahtar Kelimeler: Montaj Hattı, Montaj Hattı Dengelenmesi Problemi, Karar Destek Sistemi. iv
ABSTRACT A DECISION SUPPORT SYSTEM FOR ASSEMBLY LINE BALANCING Fidan, Güven M.S., Department of Computer Engineering Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Levent Kandiller Co-Supervisor: Asst. Prof. Dr. Halit Oğuztüzün September 2001, 105 pages In this thesis, we developed a Decision Support System (DSS) for Assembly Line Balancing (ALB). With this DSS, decision makers who are responsible for balancing an assembly line under dynamic conditions, can identify the general structure of the problem, create alternative solutions for Type-1 single model deterministic assembly line balancing problems, and generate new problem instances. The developed DSS enables decision makers to create, improve, and evaluate the performance of their own balances. Different solution techniques in the literature for assembly line balancing problem are implemented in order to create a final or an improvable model for the solution of a decision maker. With the three- dimensional user interface of the DSS, decision makers can easily understand the problems, create the models and work on these models. Keywords: Assembly Line, Assembly Line Balancing Problem, Decision Support System. iii