Tez No İndirme Tez Künye Durumu
289871
A blended learning environment in relation to learner autonomy / Harmanlanmış öğrenme ortamının öğrencilerin bağımsız öğrenme becerileri ile ilişkisi
Yazar:ÖZLEM BİTLİS
Danışman: YRD. DOÇ. DR. JODEE WALTERS
Yer Bilgisi: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğretimi Ana Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Beceri = Skill ; Dil öğrenimi = Study of languages ; Harmanlama = Blending ; Harmanlanmış öğrenme = Blended learning ; Yabancı dil öğrenimi = Foreign language learning ; Özerklik = Autonomy ; Öğrenme = Learning ; Öğrenme başarısı = Achievement in learning ; Öğrenme düzeyi = Learning level ; Öğrenme ortamı = Learning environment ; Öğrenme yöntemleri = Learning methods
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2011
111 s.
Bu çalışma, harmanlanmış öğrenme ortamının, öğrencilerin bağımsız öğrenme becerilerini, Türkiye'deki İngilizce Yabancı Dil Öğrenme ortamında destekleyip desteklemediğini ve bu harmanlanmış öğrenme ortamının ne gibi özellikleri bağımsız öğrenme becerilerini teşvik etmeye yardımcı oluyor sorularını araştırmak için yürütülmüştür. Harmanlanmış öğrenme ortamı oluşturmak için bir dil öğrenme programı olan `My English Lab (MeLab)' adlı bilgisayar programı geleneksel sınıf ortamına entegre edilmiştir.Bilgi toplama yöntemleri, Fatih Üniversitesi hazırlık bölümünde okuyan 36 öğrenciye verilen bir anketi kapsamaktadır. Grup öğrenci görüşmeleri ve bireysel öğretmen görüşmeleri yapılmıştır. Ayrıca, öğrenci günlükleri toplanmış ve ders gözlemlemeleri yapılmıştır.Sonuçlar göstermiştir ki harmanlanmış öğrenme yöntemi, öğrencilerin bağımsız öğrenme becerilerini desteklemiştir ve bu ortam, bağımsız öğrenmeyi teşvik etmiştir. Harmanlanmış öğrenme ortamında, çoğu öğrenci, en azından belli bir süre, bağımsız çalışmalarda bulunmuştur. Sonuçlar harmanlanmış öğrenme ortamının, bağımsız öğrenme davranışlarını pratik yapmaya yardımcı olması için ve Türkiye'deki İngilizce Dil Öğrenme ortamında öğrencilerin bağımsız öğrenme becerilerini desteklemek için oluşturulabileceğini göstermiştir.Anahtar Kelimeler: harmanlanmış öğrenme, öğrencilerin bağımsız öğrenme
July 2011The study investigated whether a blended learning environment supports learner autonomy in the Turkish EFL context and what aspects of this blended learning environment help to foster learner autonomy. A software language learning program called `My English Lab (MeLab)? was integrated in the traditional classroom environment to create a blended learning context.The data collection procedures included a questionnaire, administered to 36 students of the preparatory school at Fatih University. Student group interviews and individual teacher interviews were held. In addition, learner logs were collected and lesson observations were conducted.The results revealed that the blended learning approach helped to foster learner autonomy and the aspects of this learning model believed to support learner autonomy encouraged students to practice their autonomous abilities. It was found that most of the students engaged in the autonomous activities, at least some of the time in the blended learning environment. The results suggested that a blended learning environment could be created to help the students practice their autonomous abilities and to foster learner autonomy in the Turkish EFL context.Key Words: blended learning, learner autonomy