Tez No İndirme Tez Künye Durumu
596040
Augmenting underwater experience: Design of a diving mask / Sualtı deneyimini arttırmak: Dalış maskesi tasarımı
Yazar:NERMİN SENA ÖZGER
Danışman: DOÇ. DR. GÜZDEN VARİNLİOĞLU
Yer Bilgisi: İzmir Ekonomi Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Tasarım Çalışmaları Ana Bilim Dalı / Tasarım Bilim Dalı
Konu:Endüstri Ürünleri Tasarımı = Industrial Design ; Psikoloji = Psychology
Dizin:Dalma = Diving ; Maskeler = Masks ; Su altı = Underwater ; Su altı dalış turizmi = Underwater diving tourism ; Tasarım = Design ; Testler = Tests ; Ölçme araçları = Measurement tools
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2019
84 s.
Bu tez, dalış deneyimi tasarımını geliştirmek için kuşatıcı bir ortam olan sualtı ile psikolojik yenilenme arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Bu bağlamda su altı ortamı inşa edilmiş, çevre ve dalışın etkilerini psikolojik yenilenme araçları ile ölçme yöntemleri uygulanmıştır. Bunun için bir yapay sualtı ortamı yaratılmıştır. Testler, inşa edilmiş bu sualtı alanının ve doğal olarak boş bir alanı deneyimlemenin arasındaki farkları ölçer. Sonuçlar, tasarlanan alana dalışın psikolojik yenilenme üzerinde daha olumlu bir etkisinin olduğunu göstermektedir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda ve araştırma sorularına da dayanarak, bu çalışma arttırılmış gerçeklikle birleştirilmiş bir dalış maskesinin tasarımı için ilk tasarım önerisini sunar.
This thesis investigates the relationship between diving, underwater as an immersive environment, psychological restoration for enhancing the diving experience from a designerly perspective. In this context, it applies the tools for measuring the impacts of underwater ambiance, built environment and immersion on the diver through psychological restorativeness tools. An underwater ambiance has been created in shallow water. The tests measure the differences between experiencing a built underwater area and a naturally vacant area. The results show that diving into the designed area has a more positive effect on psychological restoration. Based on these results, and regarding the research questions, this study provides an initial design proposal for an augmented reality embedded diving mask design.