Tez No İndirme Tez Künye Durumu
201939
2-D mesh-based motion estimation and video object manipulation / 2 boyutlu örgüye dayalı devinim kestirimi ve video nesne işleme
Yazar:HÜSEYİN KAVAL
Danışman: DOÇ. DR. GÖZDE BOZDAĞI AKAR
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü
Konu:Elektrik ve Elektronik Mühendisliği = Electrical and Electronics Engineering
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2007
76 s.
Devinim kestirimi ve dengelemesi video ileme uygulamalarında önemli bir rol oynamaktadır. ki boyutlu bloa dayalı ve örgüye dayalı modeller bu alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. ki boyutlu örgüye dayalı bir model karmaık gerçek dünya devinimleri için bloa dayalı bir modelden daha iyi bir gösterim salamaktadır. Örgüye dayalı devinim kestirimi algoritmaları çerçeveye ve nesneye dayalı video sıkıtırma ve kodlamasında kullanılmaktadır. Sıradüzensel örgüye dayalı bir algoritma, tek katmanlı bir algoritma tarafından üretilen devinim alanını iyiletirmek için uygulanmaktadır. ki boyutlu örgüye dayalı modeller MPEG-4 standardında yer alan video nesne ilemeye de olanak tanımaktadır. Dinamik bir örgü yapısı kullanılarak bir video nesnesi ile baka bir nesne yer deitirilebilmektedir. Bu tez çalımasında, iki boyutlu bloa ve örgüye dayalı devinim kestirimi algoritmalarının çerçeveye ve nesneye dayalı video gösterimlerinde karılatırmalı bir incelemesi gerçekletirilmitir. Deneysel sonuçlar örgüye dayalı bir algoritmanın bloa dayalı bir algoritmaya göre daha iyi devinim dengelemesi ii sonuçları ürettiini göstermektedir. Ayrıca, iki katmanlı örgüye dayalı bir algoritma tek katmanlı örgüye dayalı bir algoritmaya göre iyiletirme salamaktadır. Örgüye dayalı devinim kestirimi ve dengelemesinin video nesne yer deiimi ve animasyona uygulaması da gerçekletirilmitir. Anahtar Kelimeler: Örgüye Dayalı Devinim Kestirimi, Video Nesne leme, MPEG-4, ki Boyutlu Animasyon, Altıgene Dayalı Eletirme Algoritması.
Motion estimation and compensation plays an important role in video processing applications. Two-dimensional block-based and mesh-based models are widely used in this area. A 2-D mesh-based model provides a better representation of complex real world motion than a block-based model. Mesh-based motion estimation algorithms are employed in both frame-based and object-based video compression and coding. A hierarchical mesh-based algorithm is applied to improve the motion field generated by a single-layer algorithm. 2-D mesh-based models also enable the manipulation of video objects which is included in the MPEG-4 standard. A video object in a video clip can be replaced by another object by the use of a dynamic mesh structure. In this thesis, a comparative analysis of 2-D block-based and mesh-based motion estimation algorithms in both frame-based and object-based video representations is performed. The experimental results indicate that a meshbased algorithm produces better motion compensation results than a block-based algorithm. Moreover, a two-layer mesh-based algorithm shows improvement over a one-layer mesh-based algorithm. The application of mesh-based motion ii estimation and compensation to video object replacement and animation is also performed. Keywords: Mesh-Based Motion Estimation, Video Object Manipulation, MPEG-4, 2-D Animation, Hexagonal Matching Algorithm.