Tez No İndirme Tez Künye Durumu
588758
Comparing MBA education courses in universities between America and Turkey / Amerika ve Türkiye'de ki MBA eğitim sisteminde verilen derslerin kıyaslanması
Yazar:BURCU BAŞAK YALÇINKAYA
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ DENİZ TANSİ
Yer Bilgisi: Bahçeşehir Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Yönetimi Ana Bilim Dalı
Konu:İşletme = Business Administration
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2019
358 s.
Genel İşletmecilik (MBA), bir çok kişinin kendini hem teorik hemde iş hayatında geliştirmek için tercih ettiği bir bölümdür. Genel İşletmecilik, ilk olarak Amerika'da başladığı için ABD en iyi MBA okullarına sahip ülkedir, dolayısıyla Türk öğrencilerinin bir çoğu Amerika ve Türkiye'de MBA eğitimlerine devam etmek istemektedirler. Araştırmada, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'deki MBA dersleri, derslerin içerikleri, içerik analizi yapılarak, dört ana kategori altında kümelenerek karşılaştırılmaktadır. Bu çalışmada amacımız Amerika'ya MBA eğitimi için gitmek isteyen türk öğrencilere universiteler arasında dersler hakkında farklılık varsa, bununla ilgili bilgi vermektir. Araştırmanın evrenini Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'deki MBA programı olan üniversiteler oluşturmaktadır. Araştırmada evrenin tümüne ulaşmak mümkün olmamaktadır. Bu yüzden ABD ve Türkiye' deki ''Usnews & World Report'' ta olan sıralamadaki en iyi ilk 4 üniversite örneklem olarak alınmıştır. Araştırmalar gösteriyor ki ABD ve Türkiye' deki MBA programları; dersler, ve derslerin içerikleri yönünden incelendiğinde ABD' deki üniversiteleri tercih edecek kadar ciddi büyük farklılıklar bulunmaktadır.
People who prefer Master of Business Administration (MBA) to develop themselves in theoretical and business life. MBA is started first in USA, so universities where in USA have the best schools. That is why many Turkish students wants to do MBA in Turkey or in USA. In this study, comparing courses with content analysis by categorized MBA programs in the United States and Turkey. Our aim is to give information about courses and course descriptions to Turkish students who want to go to USA for MBA degree, if there are differences between universities where in Turkey and in USA. The universe of research occur universities which have MBA programs in Turkey and USA. It is impossible to reach the whole universe in the research. That's why the United States and Turkey have high rankings universities in the first 4 universities were taken as samples from ''usnews&world report''. Within the scope of this research, it is examined that all must and elective courses under some categories. The courses and course contents were reached through the web pages of universities. The research shows that there is a huge difference between Turkish and American universities about MBA courses to prefer America.