Tez No İndirme Tez Künye Durumu
104746 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
Anadolu`da çok eşlilik ve kuma olgusu / Polygamy in Anatolia
Yazar:NEVİN BAŞARAN ALKAN
Danışman: PROF.DR. NECLA ARAT
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü
Konu:Sosyoloji = Sociology
Dizin:Anadolu = Anatolia ; Evli kadınlar = Married women ; Evlilik = Marriage ; Gelenekler = Traditions ; Kuma = Fellow wife ; Çok eşlilik = Polygamy
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2001
162 s.
ÖZ Anadolu'da poligaminin; yani birden fazla kadınla evlenmenin tarihçesinin, nedenlerinin ve aile içi ilişkilerin incelendiği bu tez çalışmasında çokeşlilik olgusu; din, eğitim, ekonomik nedenler, erkek egemen anlayış, aşiret düzeni, gelenek ve görenek boyutları ele alınarak irdelenmeye çalışılmıştır. Ülkemizde tekeşlilik ilkesinin 17 Şubat 1926'dan beri benimsenmiş olmasına rağmen; hala poligami geleneği sürmektedir. Genellikle eğitim seviyesi düşük ve kır kökenli nüfus içinde varlığı saptanan poligaminin köylerdeki oranı yüzde 3 civarındadır. Ancak Güneydoğu'da sosyolojik bir olgu olarak yoğun bir biçimde görülen poligami, Türkiye oranını etkilemektedir. Kadını mağdur eden çokeşlilik ile ilgili bu tez çalışması sırasında yoğun olarak kumalarla ve birçok kişiyle derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Aile içinde oldukça karmaşık ilişkilere yol açan çokeşlilik sorununun ortadan kalkması için kadının statüsünü yükseltmek ön koşul olarak görülmektedir. ABSTRACT Recently in almost all societies women's problems are academically and extensively being discussed. In this study, the discussion will be focused on polygyny (a kind of polygamy ) is a marital system in which a man is married to more than one woman at the same time. In about 80% of all societies polygyny which has culturally been common in some rural parts of Turkey as well as Africa and the Middle East can be seen. Although monogamy was accepted in the legal system of Turkish Republic in 1926, the researches have reported that the rate of polygamy in Turkey is still 3% in general in the country. From polygynous family point of view both women's position is considerably difficult. Women's problems in polygynous family can only be solved by education and better economical conditions and status for women, and by women themselves.
ÖZ Anadolu'da poligaminin; yani birden fazla kadınla evlenmenin tarihçesinin, nedenlerinin ve aile içi ilişkilerin incelendiği bu tez çalışmasında çokeşlilik olgusu; din, eğitim, ekonomik nedenler, erkek egemen anlayış, aşiret düzeni, gelenek ve görenek boyutları ele alınarak irdelenmeye çalışılmıştır. Ülkemizde tekeşlilik ilkesinin 17 Şubat 1926'dan beri benimsenmiş olmasına rağmen; hala poligami geleneği sürmektedir. Genellikle eğitim seviyesi düşük ve kır kökenli nüfus içinde varlığı saptanan poligaminin köylerdeki oranı yüzde 3 civarındadır. Ancak Güneydoğu'da sosyolojik bir olgu olarak yoğun bir biçimde görülen poligami, Türkiye oranını etkilemektedir. Kadını mağdur eden çokeşlilik ile ilgili bu tez çalışması sırasında yoğun olarak kumalarla ve birçok kişiyle derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Aile içinde oldukça karmaşık ilişkilere yol açan çokeşlilik sorununun ortadan kalkması için kadının statüsünü yükseltmek ön koşul olarak görülmektedir. ABSTRACT Recently in almost all societies women's problems are academically and extensively being discussed. In this study, the discussion will be focused on polygyny (a kind of polygamy ) is a marital system in which a man is married to more than one woman at the same time. In about 80% of all societies polygyny which has culturally been common in some rural parts of Turkey as well as Africa and the Middle East can be seen. Although monogamy was accepted in the legal system of Turkish Republic in 1926, the researches have reported that the rate of polygamy in Turkey is still 3% in general in the country. From polygynous family point of view both women's position is considerably difficult. Women's problems in polygynous family can only be solved by education and better economical conditions and status for women, and by women themselves.