Tez No İndirme Tez Künye Durumu
365639
Eyüp Hasdal-Kemerburgaz yolu göktürk mevkiinde otoyoldan kaynaklanan çevresel gürültünün değerlendirilmesi, gürültü haritasının hazırlanması ve gürültü perdesi modeli / Appreciating enviromental noise from the Hasdal-Kemerburgaz highway on gokturk location, preparing the noise map and modelling a noise barrier
Yazar:ALİ PAŞAOĞLU
Danışman: DOÇ. DR. GÖKSEL DEMİR
Yer Bilgisi: Bahçeşehir Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi Ana Bilim Dalı
Konu:Ulaşım = Transportation ; Çevre Mühendisliği = Environmental Engineering
Dizin:Trafik gürültüsü = Traffic noise
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2013
105 s.
Gürültü, insanlar üzerinde olumsuz etkiler yaratan ve hoşa gitmeyen sesler olarak ifade edilir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de, gürültü kent yaşamını olumsuz etkilemektedir. Özellikle otoyol gürültüsü, yakınında bulunan konut, hastane ve okul gibi hassas ve çok hassas alanlarda bireyleri olumsuz etkilemektedir. Bu tez çalışmasında, İstanbul?da ağır vasıta trafiğinin en yoğun olduğu, dolayısıyla otoyol gürültüsünün en yüksek değerlere ulaştığı otoyollardan biri olan Eyüp Hasdal-Kemerburgaz Otoyolundan kaynaklanan çevresel gürültü düzeyleri ölçülerek, Göktürk Mahallesi konut bölgesinde otoyoldan kaynaklanan gürültü düzeyleri ulusal ve uluslararası standart ve mevzuatlara göre değerlendirilmiş, sahada ölçülen ve SoundPlan 6.5 bilgisayar programı kullanılarak modellenen gündüz, akşam ve gece gürültü seviyelerinin rahatsızlık seviyesi üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Bölgenin sayısal haritaları kullanılarak, SoundPlan 6.5 programıyla Hasdal-Kemerburgaz Otoyolundan kaynaklanan Göktürk Mevkiinde oluşan gürültü için, bölgenin gürültü haritaları hazırlanmıştır. Göktürk konut bölgesindeki gürültü rahatsızlığından dolayı, mevcut gürültü düzeylerini indirmek için çözüm önerisi olarak otoyol kenarına 4 metre yüksekliğinde gürültü bariyeri önerilmiş, önerilen gürültü bariyeri SoundPlan programı kullanılarak otoyol kenarına modellenmiş olup, oluşan yeni durumdaki gürültü haritaları hazırlanarak mevcut durumdan ne kadar gürültü seviyesi azaltımı olacağı ortaya konmuştur. Yapılan modelleme çalışmaları sonucunda, modellenen gürültü bariyeri sayesinde konut alanındaki gürültü düzeylerinin rahatsızlık seviyesi ve mevzuatlarda belirtilen sınır değerlerinin altına indiği görülmüştür.
Noise is which creates negative effects on human beings lifes, called as unwanted sound. All over the world as in our country, noise affects city life negative. Especially the highway noise, affects the people who stay houses, hospitals and schools near the highways negative. In this thesis, measuring enviromental noise levels on Eyüp Hasdal-Kemerburgaz Highway which is one of the most busy heavy vehicles traffic in İstanbul, appreciating enviromental noise levels which have it?s source from the highway, comparing the national and international regulations, measuring the noise levels on field, modelling day, evening and night noise levels with the use of SoundPlan 6.5 computer program, and the results show us the noise levels are higher than discomfort levels on the determination. With the use of digital maps of the Gokturk location, the noise map is prepared which has it?s source from the highway. In Gokturk location, why people has discomfort from the highway noise, 4 meters high noise barrier is proposed near the highway, calculating how much noise levels will be decreased with the modelling of this noise barrier. As a result, after modelling this noise barrier, noise levels will decrease under national, international regulations and discomfort levels.