Tez No İndirme Tez Künye Durumu
560302
Allergen warnings in menu design / Menü tasarımında alerjen uyarıları
Yazar:BUSE NUR KARA
Danışman: YRD. DOÇ. DR. BETÜL ÖZTÜRK
Yer Bilgisi: İzmir Ekonomi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tasarım Çalışmaları Ana Bilim Dalı / Tasarım ve Yönetim Bilim Dalı
Konu:Beslenme ve Diyetetik = Nutrition and Dietetics ; Endüstri Ürünleri Tasarımı = Industrial Design ; İşletme = Business Administration
Dizin:Alerjenler = Allergens ; Menü = Menu ; Menü tasarımı = Menu design ; Menü yönetimi = Menü management ; Tüketici davranışı = Consumer behavior ; Tüketici tercihleri = Consumer preferences ; Yiyecek içecek hizmetleri = Food and beverage services ; Yiyecek içecek sektörü = Food and beverage sector
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2019
70 s.
Bu calisma, alerjen uyarılarını analiz ediyor. Yiyecek ve içecek sektörü çevre ve toplum üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu sektör, tasarım ve sağlık sektörü ile iç içedir. Yiyecek ve içecek sektörü için en önemli sorunlardan biri insan sağlığı ile ilgili olumsuz etkilerdir. Alerjenler en önemli sağlık sorunlarından biridir. İnsanlar alerjenler nedeniyle birçok olumsuzluk yaşamaktadır. Bu olumsuzlukların birçok nedeni vardır. Tüketicilerin yanlış tercihleri ana etkenlerden biridir. Ayrıca, alerjen uyarılarının yanlış beyanı, eksik bilgisi veya fark edilmemesi nedeniyle ciddi problemler ortaya çıkabilir. Bu problemler ancak tasarımla çözülebilir. Yiyecek seçimlerini daha güvenilir hale getirmek için daha verimli bir tasarım gerekir. Alerjenler, müşterilerin seçimlerini daha güvenilir hale getirebilecek şekilde yeniden tasarlanmalıdır. Bu çalışmada yeni alerjen uyarılarına yönelik menü tasarımı incelenmiştir. Renk tipografisini belirlemek için anket uygulanmıştır. Online anket sonucunda, renkli alerjen sembollerinin tüketici seçiminde olumlu bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. İnsanlar için bu kullanımın, daha açıklayıcı ve anlaşılır olduğu belirlenmiştir.
This thesis analyzes the allergen warnings. The food and beverage industry has a significant impact on the environment and society. The food and beverage industry is intertwined with the design and health sector. The most important problem in the food and beverage sector is health-related adverse effects. Allergens are one of the most important health problems. People suffer from many negatives due to allergens. There are lots of reasons for health effects. The wrong choices of restaurants by consumers is the main effects. Also, there are serious problems in the design of allergens noticeable. These problems can only be solved by design. A more efficient design is required to make food choices more reliable. Allergen warnings should be redesigned so that customers can make their choices more reliable. In this study, the menu design for the allergies was studied. A questionnaire was performed to the customers to determine the color, typography. As a result of the online survey, it has been found that colored allergen symbols have a positive effect on consumer selection. It has been determined that people find this use more descriptive and understandable.