Tez No İndirme Tez Künye Durumu
116210 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
Design and construction of high voltage charching and triggering systems for TEA CO2 lasers / TEA CO2 lazer için tetikleme ve yüksek voltaj şarj sisteminin tasarım ve montajının yapılması
Yazar:İLKER YILDIZ
Danışman: DOÇ.DR. AKİF ESENDEMİR
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü
Konu:Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering
Dizin:Karbon dioksit = Carbon dioxide ; Lazerler = Lasers ; Montaj = Assembly ; Tasarım = Design ; Şarj = Charge
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2001
66 s.
oz TEA C02 LAZER İÇİN TETİKLEME VE YÜKSEK VOLTAJ ŞARJ SİSTEMİNİN TASARIM VE MONTAJININ YAPILMASI Yıldız, Üker Yüksek Lisans, Fizik Bölümü Tez Yöneticisi: Doç. Dr. Akif Esendemir Haziran 2001, 66 sayfa Bu tezde, dik olarak uyarılmış atmosferik basınçta (TEA) karbon dioksit laserler, yükleme devreleri gözden geçirildi ve yüksek voltaj tetikleme devresinin tasannu montaj ve uygulaması yapıldı. Temel laser sisteminin çalışma ilkeleri, özellikleri, boşalma devreleri özetlenirken, CO2 laser çeşitleri, özellikle TEA laser ve onun güç kaynaklan, darbe laserlerin boşalmaları ve elektriksel karakteritiklerinin çalışma prensipleri üzerinde çalışıldı. METU, Fizik Bölümü, Laser Laboratuvarında kıvılcım aralığı cihazı kullanılarak yüksek voltajı kontrol etmek için yüksek voltaj darbe tetikleme aleti 1- 10 Hz aralığında, 25 kV ile ilk defa inşa edildi. iv
ABSTRACT DESIGN AND CONSTRUCTION OF HIGH VOLTAGE CHARGING AND TRIGGERING SYSTEMS FOR TEA C02 LASERS Yıldız, İlker M.Sc, Department of Physics Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Akif Esendemir June 2001, 66 pages In this thesis, design and construction of high voltage charging and triggering systems for TEA (transversely excited atmospheric pressure) CO2 lasers are reviewed. The principles of basic laser operational systems, its properties, and discharge mechanism have been summarized while the types of CO2 laser particularly the TEA laser, its power supplies, and operational principles of pulsed laser discharge and electrical characteristics have been studied. High voltage pulse triggering device (HVPTD) at 1-10 Hz repetition rate and with 25 kV has been built for the first time in Laser Laboratory in purpose to control high voltage by using spark gap, Physics Department of METU and it is planned to use for several applications in different areas. in