Tez No İndirme Tez Künye Durumu
115797 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
Akut ve kronik ağrı modellerinde imidazolin reseptörleri ve nitriderjik sistem ilişkileri /
Yazar:DENİZ GÜNEŞ
Danışman: DOÇ.DR. SÜLEYMAN ÖZYALÇIN
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı
Konu:Anestezi ve Reanimasyon = Anesthesiology and Reanimation
Dizin:
Onaylandı
Tıpta Uzmanlık
Türkçe
2002
115 s.
ÖZET Agmatin imidazolin reseptörlerinin endojen ligandıdır. Iı ve l2 imidazolin reseptörlerine, 012 adrenoreseptörlere, seretonin 5HT3 ve nikotinik asetilkolin reseptörlerine de bağlanmaktadır. Yeni bir santral nörotransmitter-nöromodülatör olabileceği ileri sürülen agmatin, NMDA reseptör kanalı içindeki bir bölge ile etkileşerek bu reseptörleri ve aynı zamanda bu yolla NOS'un her üç izoformunu inhibe etmektedir. NO, pek çok hayvan modelinde ağrı olayının anahtar mediyatörüdür. NO normalde memeli vücudunda serbest radikal şeklinde bulunmamakta ve NOS'un da görev aldığı bir süreçle sentezlenmektedir. Ağrı modellerinin çoğunda, NO oluşumunun NOS inhibitörleri ile engellenmesi ağrı davranışını azaltmıştır. Yakın geçmişte araştırmacılar farklı NOS izoformlarının selektif inhibitörlerinin ağrı sürecindeki etkilerini ortaya koymuşlardır. Nitriderjik sistem pek çok hayvan modelinde denenmiş ve NO oluşumunun NOS inhibitörleri ile engellenmesinin ağrı davranışını azalttığı bildirilmiştir. Çalışmamızda supraspinal düzeyde ağrı eşiğinin değerlendirilmesinde hot plate, spinal düzeyde değerlendirilmesinde tail immersion testleri ve kronik ağrı modeli oluşturmak için ise kronik konstriksiyon modeli kullanılmıştır. NO oluşumunu inhibe ettiği bilinen agmatinin, NOS inhibitörleri ile kombine uygulanmasının akut ve kronik ağrı modellerinde analjezi etkisinin potansiyalize olabileceği düşüncesinden yola çıkılmış, selektif ve nonselektif NOS inhibitörleri tek başlarına ve referans çalışmalardan farklı olarak agmatin'le kombine edilerek uygulanmıştır. Tail immersion testleri sonucunda agmatin'in spinal düzeyde analjezi etkisi olduğu belirlenmiştir. NOS inhibitörlerinin tek başlarına analjezik etkileri olmadığı gözlenmiştir. Supraspinal düzeyde agmatin'in tek başına analjezik etkisi görülmemekle beraber, NOS inhibitörlerinin tek başlarına sağladıkları analjezik etkiyi, agmatin'le birlikte uygulandıklarında potansiyalize ettiği gözlenmiştir. Kronik konstriksiyon modeli ile nöropatik ağrı oluşturulan sıçanlarda termal allodini testleri uygulanmış, +4°C de soğuk allodini yanıtı cerrahiyi takiben 15. günde belirgin olarak gözlenmiştir. İlaç uygulanmasını takiben 21. günde tekrar edilen soğuk allodini testinde ayak kaldırma sayı ve kümülatif süreleri değerlendirilmiş, 7-NI'nın tek başına uygulandığı grup lll-K dışında analjezi 107sağlanmıştır. Agmatin'le kombinasyonun uygulandığı gruplarda etkinin potansiyalize olduğu görülmüştür. Bulgularımızdan yola çıkarak bir endojen NOS inhibitörü olan agmatin'in hem akut hem de kronik ağrı modellerinde ağrı eşiğini yükseltmekte olduğunu, seçici olmayan NOS inhibitörü L-NNA başta olmak üzere, NOS inhibitörleri ile etkisinin potansiyalize olduğunu söyleyebiliriz. Agmatin'in ağrı modülasyonunda yer alan endojen bir maddedir. Bu etkiyi imidazolin reseptörlerinin yanı sıra nitriderjik sistem aracılığı ile de oluşturmaktadır. 108