Tez No İndirme Tez Künye Durumu
362456
Fovizm'in doğuşu ve Henri Matisse / The birth of Fauvism and Henri Matisse
Yazar:ÇİĞDEM SEÇER
Danışman: YRD. DOÇ. DR. ÖZKAN ERTUĞRUL
Yer Bilgisi: Trakya Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı
Konu:Sanat Tarihi = Art History
Dizin:Fovizm = Fovism ; Matisse, Henry = Matisse, Henry ; Modern sanat = Modern art
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2010
823 s.
20 yüzyıl sanatının ilk devrim hareketi olan Fovizm'e estetik ve entellektüel temeli veren Henri Matisse, canlı renklerin zekice oluşturulmuş zarafetinde 20. yüzyılın seminal çalışmalarını oluşturmuştur.Modern sanatı yansıtan gerçekliğinin ilk ve en net ifadelerini ortaya koyduğu yapıtlarında atalarının kuşaklardır tekstilci olması hocası Gustave Moreau'un rengin imgeye dönüşümünü yakalamaya çalışın, basitleştirilmiş resme doğru yönelin öğütleri yaşamı süresince yaptığı birçok seyahatin ve eski ustalara gözlemlerinin sonucunda mükemmelliğe basitlikle ulaşabileceğini kabul ederek, fov kimliğini evrenselliğe kavuşturmuştur.Anahtar kelimeler:Henri MatisseFovizmEcola Beaux ArtsGustave MoreauDekoratif
Henri Matisse, giving intellectual and aesthetic fondation to Fauve ,20th century art movement of the first revolution,composed of vibrant colors that create a subtle elegance that is formed in the 20 th century's seminal work.Modern art reflecting reality, the first and most clear expressions reveal the work assigned in the generation of the textile are that teacher Gustave Moreau?un color image conversion to try to catch the simplified picture towards the grind of life during his many travels, and the old masters observations on the results of the excellence of simplicity, Henri Matisse , accepting Fauve identity ,has gained to universality.Keywords:Henri MatisseFauvismEcola Beaux ArtsGustave MoreauDecorative