Tez No İndirme Tez Künye Durumu
261103
A comparative and contrastive analysis of the results of conversation analysis of English and Turkish languages and its effects on Turkish students learning English / İngilizce ve Türkçe dillerinin konuşma analizi sonuçlarının karşılaştırmalı analizi ve İngilizce öğrenen Türk öğrenciler üzerindeki etkileri
Yazar:FATİH AGAH BİLGİÇ
Danışman: YRD. DOÇ. DR. ABDÜLHAMİT ÇAKIR
Yer Bilgisi: Selçuk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Bölümü / Yabancı Diller Eğitimi Ana Bilim Dalı / İngilizce Öğretmenliği Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training ; İngiliz Dili ve Edebiyatı = English Linguistics and Literature
Dizin:Anlam bilim = Semantics ; Edimbilim = Pragmatics ; Konuşma = Speaking ; Konuşma davranışları = Conversational behaviours ; Türkçe = Turkish ; Yabancı dil eğitimi = Foreign language education ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching ; İngilizce = English
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2010
158 s.
Bu çalışmada konuşma analizinin bulgularını uygulayarak gündelik konuşmalar bakımından Türkçe ve İngilizce dilleri arasında fark ve benzerlikleri ortaya çıkarmaya ve İngilizce eğitimi alan Türk öğrenciler üzerinde farklılıklardan oluşan etkileri en aza indirip benzerliklerin olumlu etkilerini ise en üst düzeye çıkarmaya çalıştık. Bu iki dili anadili olarak konuşan konuşmacıların gündelik konuşmalardaki davranışları arasındaki fark ve benzerliklerin farkında olmak Türk öğrencilerine hedef dil olan İngilizce'de daha başarılı bir şekilde iletişim kurabilmelerine olanak sağlayacağını kanıtlamaya çalıştık.Çalışmamızda, birinci bölüm çalışmanın geri kalanı için genel bir bakış teşkil etmektedir. İkinci bölüm sözlü etkileşimin ne olduğunu anlatmakta ve karşılıklı konuşma hakkında teorik bilgi sunmaktadır. Üçüncü bölüm, çalışmanın uygulama kısmının temelini oluşturan `Konuşma Analizi' hakkında teorik bilgi vermektedir. Dördüncü kısımda üç adet Türkçe doğal konuşma kaydı ve bir adet İngilizce konuşma detaylı olarak analiz edilmiştir. Bir önceki bölümde yapılan analizlere dayanarak Türkçe ve İngilizce dillerinin günlük konuşma davranışları arasındaki farkları ve benzerlikleri anlatmakta olan beşinci bölüm çalışmanın ana temasını oluşturmaktadır. Çalışmanın son bölümü yani altıncı bölüm çalışma adına bir sonuç bölümü sunmakta ve tüm çalışmayı kısaca özetlemektedir.
In this study we have tried to elicitate the differences and similarities between Turkish and English languages in terms of daily conversations by applying the findings of conversation analysis and minimize the effects caused by the differences and maximize the positive effects of the similarities upon Turkish students learning English. We have argued that being aware of the differences and similarities of the daily conversational behaviours of the native speakers of these two languages would enable Turkish students to take part in communicative situations in the target language, English, more successfully.In our study, Chapter I constituted a general overview to the rest of the study. Chapter II presented what is typical of spoken interaction and theoretical information about conversation. Chapter III presented theoretical information about `Conversational Analysis?, which constitutes the main core of the applicational part of the study. We analyzed three naturally recorded Turkish conversations and one English conversation in detail in Chapter IV. Chapter V constituted the main theme of the study; that is, the differences and similarities of the daily conversational behaviours between Turkish and English languages based on the analyses made in the previous chapter. The last chapter of this study, Chapter VI, presented a conclusion part and summarized the whole study.