Tez No İndirme Tez Künye Durumu
255082
A web service based trust and reputation system for transitory collaboration formation in supply chains / Tedarik zincirlerinde geçici işbirlikleri kurulabilmesi için web servis tabanlı güven ve itibar sistemi
Yazar:İBRAHİM TAŞYURT
Danışman: PROF. DR. ASUMAN DOĞAÇ
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Konu:Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2009
89 s.
Günümüzde, bilgi teknolojilerindeki gelişmeler elektronik ticaretin anlamını arttırmıştır. Bu gelişmelerin sağladığı sayısız avantajın yanında, şirketler için rekabet de yükselmiştir. Bu rekabetçi ortamda, şirketler bilgiye daha hızlı ulaşmak ve değişikliklere ivedi olarak cevap vermek zorundadır.Bir tedarik zincirinde, ortaklardan birinin işlevini yerine getirememesi, hayli olası bir durumdur. Bu tip olağandışı durumlar gerçekleştiğinde işlevini yerine getirmeyen ortak nedeniyle etkilenecek paydaşlar, eksik ortağın yerini doldurabilmek için ivedi olarak geçici işbirlikleri kurmalıdır. Şirketler ortaklık kurmadan önce, aday şirketlerin yeterlik ve yeteneklerini bilmelidirler. Buna ek olarak, olası pişmanlık verici ortaklıklardan kaçınmak için, ortak adaylarının itibarları da bilinmelidir.Bu tez çalışmasında, tedarik zincirlerinde geçici işbirliklerinin kurulması için servis sağlayıcılarının itibaının belirlenmesi ve kullanılması amacıyla bir güven ve itibar modeli geliştirilmiştir. Bu güven modeli, sağlayıcıların ve kullanıcıların davranışlarını göz önüne almakta, çoklu güven kriterlerinin birleştirerek tek bir bütünleşik itibar değeri oluşturmaktadır. Deneysel sonuçlar, modelimizin önceki çalışmalarda değinilmeyen konuları kapsayan, etkili ve güvenilir bir itibar mekanizması ortaya koyduğunu göstermektedir.Buna ek olarak, söz konusu modelin gerçekleştirimi bir Web uygulaması içerisinde hayata geçirilmiş olup, işlevleri Web Servisler olarak kullanıma açılmıştır. Web Servislerin birlikte işlerliği, tez kapsamında kullanılan ve genişletilen standard GS1 XML dökümanları ile gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, Web tabanlı kullanıcı arayüzleri ve REST servisleri ile kullanıcı etkileşimi de sağlanmıştır.
Today, advancements in the information technologies increased the significance of electronic business in the world. Besides the numerous advantages provided by these advancements, competition has also increased for the enterprises. In this competitive environment, companies have to access information faster and response to the changes quickly.In a supply chain, it is a highly possible that one of the partners may defect in providing its services. When these exceptional cases occur, the pending parties have to establish transitory collaborations to replace the missing partner promptly in order not to suffer this deficiency economically. Companies need to know the competences and capabilities of their prospective business partners before establishing partnerships. Furthermore, the reputations of the candidate partners have to be known to avoid possible regrettable partnerships.In this thesis, we have developed a trust and reputation model that can be used over supply chains to determine and exploit the reputation of providers in transitory collaboration formation. The trust model takes the behaviors of providers, consumers into account and combines multiple criteria to aggregate a single reputation value. Experimental results show that, our model provides a robust and reliable reputation mechanism addressing a number of issues that have not been covered in the related studies.In addition to this, an implementation of the model is realized within a Web application and the functionalities have been exposed as Web Services. The interoperability of the Web Services have been ensured through standard GS1 XML documents, which are utilized and extended in scope of the thesis. Furthermore, client interaction is provided through Web based user interfaces and REST services.