Tez No İndirme Tez Künye Durumu
475003
Modeling and code generation for a reference software architecture for naval platform command and control systems / Deniz platformu komuta kontrol sistemleri referans yazılım mimarisi için modelleme ve kod üretimi
Yazar:NAFİYE KÜBRA TURHAN
Danışman: PROF. DR. MEHMET HALİT SEYFULLAH OĞUZTÜZÜN
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Konu:Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2017
126 s.
Belli bir alanda çalışan birçok yazılım ekibi özel bir Referans Yazılım Mimarisi ile uyumlu yazılım ürünleri geliştirmektedir. Bir organizasyon içinde özel bir Referans Yazılım Mimarisinin benimsenmesi sonucunda, yazılım geliştirme takvimi kısalma eğilimi gösterirken, yazılım geliştirme sürecinin etkinliği ve yazılım ürünlerinin kalitesi artma eğilimindedir. Deniz Savunma Sistemleri Yazılım Ekibi tarafından geliştirilen tüm uygulama yazılımlarının mimarileri, Deniz Savunma Sistemleri Referans Yazılım Mimarisi (DSS-RSA) olarak adlandırılan önceden tanımlanmış bir Referans Yazılım Mimarisine dayanarak oluşturulmuştur. Bu tezde, uygulama yazılımlarının mimari tasarımından, kodlanmasına geçiş sürecini kolaylaştırmak ve yazılımların Referans Yazılım Mimarisi ile uyumlu olarak geliştirilmesini sağlamak için bir Model Güdümlü Mühendislik yaklaşımı önerilmektedir. Bu yaklaşımda, DSS-RSA'yı tanımlamak için bir metamodel oluşturulmuştur. Ardından, metamodele dayanan alana özgü bir grafiksel modelleme dili tanımlanmıştır. Son aşamada, alana özgü grafiksel modelleme dili kullanılarak oluşturulan modeller otomatik olarak iskelet koda dönüştürülmüştür. Önerilen yaklaşım bir vaka çalışması üzerinde değerlendirilmiştir.
Many software teams who work in a particular domain develop software products compliant with a specific Reference Software Architecture. By adopting a Reference Software Architecture within an organization, software development schedule tend to shorten, efficiency of software development process and quality of software product tend to increase. Architectures of all application software that are developed by Sea Defense Systems Software Team are created based on a predefined Reference Software Architecture named Sea Defense Systems Reference Software Architecture (DSS-RSA). In this thesis, we propose a Model Driven Engineering approach to enforce the Reference Software Architecture and to facilitate the process of transition from architectural design of application software to implementation. In this approach, we create a metamodel for describing DSS-RSA. Then, we define a domain specific graphical modeling language based on the metamodel. In the last stage, models that are created by using the domain specific graphical modeling language are automatically transformed to skeleton code. The approach has been evaluated on a case study.