Tez No İndirme Tez Künye Durumu
150761
Akustik işaretlerden tek sesli nota tanımı / Monophonic note detection from acoustical signals
Yazar:MÜRSEL ÖNDER
Danışman: DOÇ.DR. AYDIN AKAN
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Konu:Elektrik ve Elektronik Mühendisliği = Electrical and Electronics Engineering
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2004
80 s.
Bu çalışmada, tek sesli müzik işaretlerinden nota tanıma konusu üzerinde çalışılmıştır. Temel frekans ve süre bilgilerinden, nota isimleri ve vuruş değerlerine ulaşmak amaçlanmıştır. Temel frekansı kestirebilmek için özilinti işlevi kullanılmıştır. Özilinti işlevinin çıktısı üzerinde kurulan bir algoritma ile rakamsal frekans değerlerine ulaşılmış, ve daha sonra bu değerlere nota isimleri atanmıştır. Süre bilgisi için iki yöntem kullanılmıştır. Birinci yöntemde enerji artışlarından başlangıç noktalan kestirilmeye çalışılmıştır. Diğer yöntemde ise, çalışılan frekans aralığı tanımlı aralıklarda filtrelenmiştir. Nota başlangıçlarmdaki bozulmalarla ilişkili olarak bütün aralıklarda, diğer zamanlarda ise ilgili notanın temel frekansı ve katlarında enerji görüleceği görüşüne dayanarak nota başlangıçları algılanmaya çalışılmıştır.
In this work, note detection from monophonic musical signals is studied. It is aimed to obtain note names and beat values from fundamental frequency and duration datas. Autocorrelation function is used to estimate the pitch frequency. By using autocorrelation function values, an algorithm is developed to obtain numeric frequency values, and then note names are assigned to them. Two methods are used to detect the duration information. In the first one, onset points are detected by using energy increments. In the second method, the whole frequency range is divided into bands and they are filtered. Then onset points are detected according to the idea that energy is observed on all bands due to onset imperfections, otherwise only on related bands of pitch frequency and its harmonics.