Tez No İndirme Tez Künye Durumu
269543
A theoretical analysis of fire development and flame spread in underground trains / Metro trenlerinde yangın gelişiminin ve yayılmasının teorik analizi
Yazar:EREN MUSLUOĞLU
Danışman: PROF. DR. O. CAHİT ERALP
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği Bölümü
Konu:Makine Mühendisliği = Mechanical Engineering
Dizin:
Onaylandı
Doktora
İngilizce
2009
340 s.
Yeraltı trenlerinde yangın gelişimi ve yayılması endüstride geniş bir kitle tarafından kabul gören `Fire Dynamics Simulator' programı kullanılarak yapılan bir dizi simülasyonla incelenmiştir.Trenin yapısı ve geometrisinin, tren içerisindeki yangın gelişimi ve duman yayılması üzerindeki etkisini incelemek üzere iki farklı tren modeli; birbirinden fiziksel olarak ayrılmış vagonlardan oluşan bir treni temsil eden bir vagon, ve birbiri arasında geçiş yapılabilen açık aralıklı dört vagonlu bir tren modeli hazırlanmıştır. Simülasyonlarda, düşük güce sahip bir kundaklama ve yüksek güçlü bir bagaj yangını olmak üzere iki farklı ateşleme kaynağı kullanılmıştır. Yapılan simülasyonlarda, tünelin geometrisi, havalandırma ve yolcu tahliyesistratejileri, ve yanıcı madde özellikleri gibi birçok değişkenin yangın gelişimi üzerindeki etkileri de incelenmiştir.Simülasyonlar sonucunda elde edilen tren içerisindeki yangının yayılma alanı ve ortaya çıkan ısıl güç değerleri bu tezde raporlanmıştır. Ayrıca, seçilen bir dizi simülasyon çalışması için tren içerisindeki koşullar tartışılmış ve bunlar uluslararası standartlarca belirlenen yaşam için dayanılabilirlik limitleri ile karşılaştırılmıştır.Fire Dynamics Simulator programı kullanılarak elde edilen tren içerisindeki koşullar ve ortaya çıkan ısıl güç değerleri diğer simülasyon programları, örneğin CFAST, ve basit aritmetik yöntemler, örneğin Duggan methodu, ile karşılaştırılıp doğrulanmıştır.
The fire development and flame spread in the railway carriages are investigated by performing a set of simulations using a widely accepted simulation software called `Fire Dynamics Simulator?.Two different rolling stock models; representing a train made up of physically separated carriages, and a 4-car train with open wide gangways; have been built to examine the effects of train geometry on fire development and smoke spread within the trains. The simulations incorporate two different ignition sources; a small size arson fire, and a severe baggage fire incident. The simulations have been performed incorporating variations of parameters including tunnel geometry, ventilation and evacuation strategies, and combustible material properties.The predictions of flame spread within the rolling stock and values of the peak heat release rates are reported for the simulated incident cases. In addition, for a set of base cases the onboard conditions are discussed and compared against the tenability criteria given by the international standards.The predictions of heat release rate and the onboard conditions from the Fire Dynamics Simulator case studies have been checked against the empirical methods such as Duggan?s method and other simulation softwares such as CFAST program.