Tez No İndirme Tez Künye Durumu
116480 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
A Decision support system for cell formation problem / Hücre belirleme problemi için bir karar destek sistemi
Yazar:DENİZ TÜRSEL ELİİYİ
Danışman: DOÇ.DR. LEVENT KANDİLLER
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü
Konu:Endüstri ve Endüstri Mühendisliği = Industrial and Industrial Engineering
Dizin:Hücre belirleme = Cell formation ; Karar destek sistemleri = Decision support systems
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2001
130 s.
oz HÜCRE BELİRLEME PROBLEMİ İÇİN BİR KARAR DESTEK SİSTEMİ Türsel Eliiyi, Deniz Yüksek Lisans Tezi, Endüstri Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi: Doç. Dr. Levent Kandiller Eylül 2001, 130 sayfa Hücre belirleme problemi hücresel imalat sistemlerinin tasarımındaki ilk ve en önemli aşamadır. Bu tezde, gerek araştırma gerek uygulamaya yönelik hücre belirleme aracı olarak kullanılabilecek bir karar destek sistemi (KDS) geliştirilmiştir. Öncelikle hücre belirleme yöntemleri gözden geçirilmiş, hücre belirleme çözümlerinin değerlendirilmesi ve karşılaştırılmasında kullanılan verimlilik ölçütleri değerlendirilmiştir. Seçilen verimlilik ölçütlerinin daha kapsamlı uyarlamaları önerilmiştir. Öbekleme teknikleriyle oluşturulmuş çözümlerin değiştirilmesi ve iyileştirilmesi için yöntemler geliştirilmiştir. KDS kullanıcılarına, kendi ihtiyaçlarına en uygun çözümü belirlemek için, çözümler ve yöntemler arasında rahat geçiş imkanı verilmiştir. Anahtar Sözcükler: Hücre Belirleme Problemi, Karar Destek Sistemi. iv
ABSTRACT A DECISION SUPPORT SYSTEM FOR CELL FORMATION PROBLEM Türsel Eliiyi, Deniz M.S., Department of Industrial Engineering Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Levent Kandiller September 2001, 130 pages Cell formation problem is the first and most important stage in the design of Cellular Manufacturing (CM) Systems. This thesis involves the development of a decision support system (DSS) to be used as a research-oriented as well as operational cell design tool. An overview of the cell formation methodologies is presented initially, followed by a review of efficiency measures for evaluation and comparison of cell formation solutions. Modified versions of some selected efficiency measures are proposed for more comprehensive comparisons. Improvement algorithms are developed for modifying and improving solutions constructed by several clustering algorithms. DSS users are enabled to switch among solutions or algorithms for determining the best cell configuration for their particular needs. Keywords: Cell Formation Problem, Decision Support System. in