Tez No İndirme Tez Künye Durumu
255315
A sensitive and selective ratiometric near IR fluorescent probes for zinc and mercury ions based on the distyryl-bodipy fluorophore / Çinko ve civa iyonları için di-stiril bodipy floroforuna dayalı hassas ve seçici oransal yakın kızıl ötesi floresans probları
Yazar:SERDAR ATILGAN
Danışman: PROF. DR. MAHİNUR AKKAYA
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Ana Bilim Dalı
Konu:Biyokimya = Biochemistry ; Kimya = Chemistry
Dizin:
Onaylandı
Doktora
İngilizce
2009
196 s.
Son yıllarda, kırmızı görünür ya da yakın-IR bölgede yayan ve absorbeeden yakın-IR boyalar, tıbbi kimya ve biyokimya alanlarında büyük ilgiçekmiştir. Bu ilgi, biyolojik ve çevresel süreçlerindeki metal iyonlarının çeşitlinotlarından kaynaklanmaktadır. Bundan dolayı katyon oluşumunda seçici veduyarlı sensörler her zaman birçok araştırmacı için ilgi çekici bir konuolmuştur. Sonuç olarak, algılayıcı alanındaki araştırmalar arasında, floresantabanlı algılayıcılar benzerlerine kıyasla en verimlisi ve en uygun olanlarıdır.Bu çalışmamızda Zn (II) ve Hg (II) katyonları için seçici bir florofor olanBODIPY tabanlı yakın-IR boyaların sentezlenmesini hedefledik. Ayrıca çokyönlü BODIPY floroforu 3 ve 5 pozisyonlarından uzun dalga boyu emisyoniçin basamak basamak birden çok ve farklı fonksiyonel gruplar ilefonksiyonlabileceğini gösterdik. Bu çalışmada ayrıca farklı soğurma dalgaboyuna sahip iki BODIPY çekirdeği Hg (II) katyonuna uygun bir moleküleralgılayıcı oluşturmak için birbirlerine ilk kez Click kimyası stratejisi ilebağlanmıştır.
Near-IR dyes that absorb and emit in the red visible or near-IR regionhave attracted great interest in the fields of medicinal chemistry andbiochemistry for the last few decades. This interest is due to the multiplenotes of metal ions in biological and enviromental processes. Therefore thedevelopment of cation selective and sensitive sensors have been a hotsubject for many researchers. Consequently, fluorescence based sensorsare the most efficient and favorable ones among its counterparts in the fieldof sensor research.In this study, we have targeted to synthesize BODIPY based near-IRdyes as a selective fluorophore for Zn (II) and Hg (II) cations. We have alsodemonstrated that the versatile BODIPY fluorophore can be functionalized forlong wavelength emission on the 3 and 5 position of the BODIPY core withmultiple and distinct functional groups in a stepwise manner. Thus we areable to link two BODIPY cores with a different absorption wavelengths toeach other first time with click chemistry strategy to generate a chemosensorfor Hg (II) cation.