Tez No İndirme Tez Künye Durumu
116461 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
A PC controlled three dimensional machine tool control system / Bilgisayar kontrollü üç boyutlu tezgah otomasyon sistemi
Yazar:SEMİH MÜMİN ATEŞ
Danışman: PROF.DR. MİRZAHAN HIZAL
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü
Konu:Elektrik ve Elektronik Mühendisliği = Electrical and Electronics Engineering
Dizin:Adım motoru = Step motor ; Bilgisayar destekli denetim = Computer aided control ; Görüntü işleme = Image processing ; Otomasyon sistemleri = Automation systems ; Takım tezgahları = Machine tools
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2001
118 s.
öz BİLGİSAYAR KONTROLLÜ ÜÇ BOYUTLU TEZGAH OTOMASYON SİSTEMİ Ateş, Semih Mümin Yüksek Lisans, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi. Prof. Dr. Mirzahan HIZAL Aralık, 2001, 118 sayfa Günümüzde üç boyutlu tezgahlar özellikle üretim teknolojilerinde geniş bir kullanıma sahiptir. Ancak, üç boyutlu objelerin sayısallaştırılması çok zor olduğundan, bu tip objeler manuel olarak üretilmektedir. Bu yüzden de bu tip üretimlerde iyi bir ürün ortaya çıkarabilmek için tecrübeli ve usta elemanlar gerekmektedir. Bu çalışmada öncelikle üç boyutlu cisimlerin sayısallaştırılması, tüm tezgah kullanılan işlemlerin otomasyona dahil edilmesi ve böylece uzman eleman kullanılması mecburiyetinin ortadan kaldırılması hedeflenmiştir.İşlenecek objelerin üst, ön ve sol görünümleri herhengi bir resim formatında çizilip programa yüklenmekte, program ise bunları kullanarak üç boyutlu sayısallaştırmayı yapıp, adım motorlarla kontrol edilen tezgahı çalıştırarak objeyi işlemektedir. Sürecin otomasyonu için adım motorları ve sürücü devreleri kullanılmıştır. Yazılımın kullanılarak motorların kontrol edilebilmesi için Windows 98 işletim sistemine sahip bir bilgisayar ve üzerindeki standart paralel port kullanılmıştır. Kontrol programı Mcrosoft Visual Basic 6.0 programı kullanılarak geliştirilmiştir. Anahtar Kelimeler : Tezgah, Paralel Port Programlama, Adım Motorlar, Adım Motor Sürücü Devreleri, MS Vısual Basic ile Görüntü İşleme. vı
ABSTRACT A PC CONTROLLED THREE DIMENSIONAL MACHINE TOOL CONTROL SYSTEM Ateş, Semih Mümin M.S., Department of Electrical and Electronics Engineering Supervisor : Prof. Dr. Mirzahan HIZAL December, 2001, 118 pages Three-dimensional machine tools are widely used for production technologies. However, it is very difficult to digitize a three-dimensional object, therefore, it requires manual production and expert technicians. Our main objective at this study is to digitize a three-dimensional object and using the digitized data, to process the object with machine tool automatically, i.e., with no need of expert technicians. Front, left and top views of the object are drawn at any picture format and loaded to the program. The program digitizes the object by using these view files, and processes the object using the digital data. Stepper motors and driver circuits are used for automation of the process. To run the software and to command the motors, a standard personal computer with the iiioperating system of Windows 98 and its parallel port is used. The controller program is developed with Microsoft Visual Basic 6.0. Keywords : Machine Tool, Parallel Port Programming, Stepper Motors, Stepper Motor Drivers, Image Processing at MS Visual Basic. IV