Tez No İndirme Tez Künye Durumu
201880
A proposal for the structure of production drawings of design/build construction projects in computer environment / Tasarla/inşaa et tarzı inşaat projeleri uygulama çizimlerinin bilgisayar ortamında düzenlenmesi için bir öneri
Yazar:NAZLI NAZ ÇAL
Danışman: YRD. DOÇ. DR. ALİ MURAT TANYER
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Bölümü / Yapı Bilim Dalı
Konu:Mimarlık = Architecture
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2007
131 s.
nsaat sektöründe dosyalama önemli bir yer teskil etmektedir çünkü çok sayıda ve çesitli belgeler vardır ve de verilen projenin basarıya ulasabilmesi adına, bunların kontrol edilmesi gerekir. Tasarla-insaa et tarz projelerde, müteahhidin teknik grupları orijinal çizimlerin üzerinde çalısırken, üretim çizimleri hazırlayarak kontrol edilmesi için kontrolöre gönderirler. Özellikle büyük projelerde, birçok sayıda üretim çizimi hazırlanır ki dolayısıyla çizimlerin asamasını anlayabilmek ve takip edebilmek için bir sisteme ihtiyaç duyulur. Tüm bunlar sirket bünyesinde kullanılacak uygun bir dosyalama sistemiyle saglanabilir. Bu çalısmanın ana amacı, ?tasarla - insaa et? tarzı insaat projeleri uygulama çizimlerinin bilgisayar ortamında düzenlenmesi için bir öneri sunmaktır ki bu sekilde santiyelerdeki çizimlerin kontrolünün ve takibinin yapılabilmesi saglanacaktır. Bu sistem CADD Standardlarını temel almalıdır. Bunun için, ilk öncelikle mimari projede olması gerekli olan çizimler saptanır, sonra seçilen CADD Standardındaki model dosya isimlendirmesi kurallarına göre çizim adları düzenlenir. Takiben, önerilen dosyalama sisteminin ana dosyaları vii olusturulur ve son olarak da sistemin çalısma prensipleri tanıtılır. Sistem, gerçek bir insaat projesinde, 2 haftalık bir süreç için uygulanır ve kullanılabilirlik degerlendirmesi yoluyla test edilir. Kullanılabilirlik degerlendirmesinin sonuçlarına göre bu sistemin, üretim çizimlerinin kontrolü ve dosyalanması bakımından projenin tamamlanma evresinde birçok avantajı bulunmaktadır. Zıt olarak, sistem iletisim açısından kolaylık saglamamaktadır. Anahtar sözcükler: çizimlerin kontrolü; dosyalama; iletisim; CADD Standardları; mimari çizimler.
Documentation is an important aspect in the construction industry since there are many types and number of documents that have to be controlled for the success of a given project. In design/build projects, site technical groups of the contractor upgrade the tender drawings by preparing shop drawings to be sent to the consultant for checking purpose. Especially in large projects a great many shop drawings are produced, causing a need of a system to keep track of and to understand the status of the drawings. These all can be achieved with a proper documentation system to be used within the company. The main aim of this study was to make a proposal for the structure of production drawings of ?design/build? construction projects in computer environment to maintain control of the drawings in the construction sites while documenting them for project completion. This system should base on CADD Standards. In this, first, the architectural production drawings were identified. These were then arranged according to the model file-naming convention of the selected CADD Standard. Following, the main folders of the proposed documentation structure were created and, finally, the working principles of the v structure were introduced. The system was applied to a real construction project for a period of two weeks and tested by usability evaluation. The results of the usability evaluations revealed that the system provides advantages in terms of the control of shop drawings and documentation for project completion. Conversely, the system did not maintain ease of communication. Keywords: drawing control; documentation; communication; CADD Standards; architectural production drawings.